سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور منصوب شدرییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان تربت جام، منصوب شد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد علی کیانی در این حکم دکتر محمد محمدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان تربت جام منصوب نموده است.

هدایت و هماهنگی برنامه ها و ارتقاء سطح آموزش، پژوهش، فرهنگي و دانشجویی دانشکده حسب ضوابط، برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقاء جایگاه دانشکده و افزایش رشته های موجود در این دانشکده بویژه بستر سازی و اخذ مجوزهای لازم در جهت جذب دانشجو ،تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات دریافتی توسط مردم از طریق تجهیز بیمارستانها و جذب پزشکان متخصص،توجه به ظرفيت ها ، توانمندي ها و تكريم اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان ،صيانت از منابع انساني، فيزيكي و مالي دانشكده، برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقا دسترسی آسان مردم به خدمات بهداشتی با اولویت دورترین نقاط مرزی، ایجاد انگیزه، افزایش نشاط و تحرک حقیقی در دانشجویان دانشکده و جلب مشارکت همه ایشان در راستای تحقق اهداف و  ایجاد نظم و انضباط كاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین تمامی دانشجویان ، اساتید و كاركنان در واحدهای مختلف از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است.

خبرهای روز

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image