جانشین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمیته بهداشت ، درمان و محیط زیست ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی منصوب شدرییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی مدیر مرکز فرهنگی رفاهی دانشگاه (معاونت فرهنگی دانشجویی ) را منصوب کرد.  

به گزارش وب دا، دکتر محمد علی کیانی در این حکم، حامد نیتی جانشین معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان مدیر مرکز فرهنگی رفاهی دانشگاه منصوب نموده است.

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image