چاپ
بازدید: 276

0109.jpg - 9.04 kBمسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: هر چه روند شناسایی نمونه های مرگ مغزی سرعت یابد به همان میزان بیماران نیازمند به دریافت عضو سریعتر حیات دوباره خواهند یافت.

دکتر ابراهیم خالقی، در گفتگو با وب دا با اشاره به اینکه سه راهکار برای شناسایی به موقع نمونه های مرگ مغزی وجود دارد، خاطر نشان کرد: یکی از روش های شناسایی به موقع بیماران مرگ مغزی، حضور بازرسان در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها است که شناسایی بیمارانی که مرگ مغزی شده اند یا میزان هوشیاری آن ها کمتر از 5 است را برعهده دارند و پس از ثبت اطلاعات این بیماران در سامانه، پایش بیماران بدحال را  به طور مستمر انجام می دهند.   

وی عنوان کرد: بازرسان تلفنی نیز طبق برنامه با بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های مشهد و شهرستان ها تماس می گیرند و اگر بیماری بد حال به بیمارستان ارجاع که در سامانه ثبت نشده باشد، مورد پایش و بررسی قرار می گیرد تا شرایط بیمار نسبت به بهبودی و یا وخامت حال و مرگ بیمار، مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر خالقی با بیان اینکه در صورتی که بیمار بدحال دچار مرگ مغزی شده باشد سیستم هماهنگ کننده روند پیوند، شرایط بیمار را از حیث مناسب بودن برای اهدای عضو بررسی می کند، تصریح کرد: علاوه براین فرایند دیگری برای شناسایی نمونه مرگ مغز وجود دارد که در آن بیمارستان ها موظف هستند قبل از پیگیری کارشناسان حضوری و تلفنی، شرایط بیماران مرگ مغزی را با کد 324 اعلام کنند و مدیر پرستاری بیمارستان نیز مراتب را به واحد پیوند اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله فرایند آزمایشات و مشورت های لازم پزشکی برای بیمار مرگ مغزی انجام می شود تا شرایط وی به لحاظ توانایی برای اهدای عضو بررسی شود، گفت: افزایش آمار اهدای عضو به خصوص در شرایطی که بیماری کرونا هنوز وجود دارد، نشان از اهمیت تشخیص به  موقع بیماران دارد تا قبل از اینکه از دنیا بروند بتوانند ناجی جان فرد دیگری باشند.