عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سالی که گذشت

  • PDF

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های جهانیمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه بین الملل پس از پی گیری های چهار ساله موفق به تصویب مرکز نوع دو یونسکو در حوزه تغذیه شد؛ که فرصت بسیار خوبی را برای دانشگاه به دنبال داشت.

این مرکز، اولین مرکز نوع دو یونسکو در کل وزارت بهداشت است؛ که در راستای تغذیه، فرصت اجرای ماموریت های بزرگ ملی و منطقه ای را به دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد داد.

داشتن این نوع تعاملات با سازمان های بین المللی مانند یونسکو، دغدغه های مد نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد را بیان و با رعایت تمامی ملاحظات؛ امکان بهره برداری حداکثری و حضور در فضای بین المللی را ایجاد می کند.

معاونت پژوهشی طی دو سال گذشته نیز قراردادی با ریاست جمهوری جهت حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور جهت بازگشت به کشور در راستای مبحث ات جان پروفسور، پستاک و ... منعقد نموده؛ که در سال گذشته در راستای این قرارداد فرصت های بسیار خوبی در دانشگاه مشهد ایجاد شده است.

بر اساس این قرار داد چند تن از نخبگانی که در دانشگاه های خارج از کشور به عنوان اعضای هیأت علمی فعال بوده اند به کشور بازگشته و به صورت کوتاه مدت در دانشگاه مشهد در حال فعالیت هستند.

مقدمات ایجاد مرکز همکار WHO در دست انجام است

در این معاونت مقدمات دریافت  مرکز همکار WHO نیز در دست انجام است؛ که تلاش دارد طی پروسه دو الی سه ساله، مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه پژوهش را در دانشگاه ایجاد کند.

این مرکز بستر و بنیانی خواهد بود جهت تعاملات معاونت پژوهشی دانشگاه با سازمان جهانی بهداشت تا بتواند از گرنت های این سازمان در بحث های بهداشتی استفاده و با داشتن چنین مراکزی به برگزاری پروژه های مشترک اقدام نماید.

طرح کهورت پایش سلامت کارکنان به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت

یکی از بزرگترین موفقیت ها در این معاونت اجرای طرح کهورت پایش سلامت کارکنان می باشد؛ که از ابتدای مهر ماه سال جاری در دانشگاه آغاز شده است.

این طرح به عنوان یک پروژه بزرگ تا 10 سال ادامه خواهد داشت  و در این مدت 10 هزار نفر از کارکنان دانشگاه را مورد پایش قرار خواهد داد.

این پروژه اطلاعات بسیاری زیادی در خصوص سلامت و فاکتورهای تاثیر گذار بر سلامت را به عنوان نمونه ای از جمعیت یک شهر بزرگ با مشخصه های این شهر در اختیار معاونت پژوهشی قرار خواهد داد.

مطالعه قلبی و عروقی شهر مشهد بر روی جمعیت 10 هزار نفری در دست انجام است

فاز دوم مطالعه قلبی و عروقی مشهد بر روی جمعیت 10 هزار نفری ساکن این شهر؛ مطالعه بزرگ دیگری است که در معاونت پژوهشی در دست اقدام می باشد.

این مطالعه که به تازگی کار خود را آغاز کرده است، اطلاعات خوبی از وضعیت قلبی و عروقی و تغذیه ای گروهی از جمعیت شهر را به پژوهشگران خواهد داد؛ که این دو مطالعه می تواند در تصمیم گیری ها، شناختن عوامل خطر و حتی تعیین نورم های آزمایشگاهی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد کمک کند.

رجیستری بیماری ها اطلاعات بسیار خوبی در اختیار دانشگاه قرار می دهد

در این معاونت مقدمات ثبت (رجیستری ها) تعداد زیادی از بیماری ها در حال انجام است؛ که اطلاعات جامعی از وضعیت بیماری های فوق در منطقه تحت پوشش را ایجاد خواهد کرد.

معاونت پژوهشی در سال گذشته مراکز توسعه ای تحقیقات بالینی را در بیمارستان ها با هدف ترویج فعالیت های پژوهشی در میان همکاران بالینی ایجاد کرده است.

بانک نمونه های زیستی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نادر است

این معاونت به موازاتی که فاز دوم مطالعه مشهد و کهورت کارکنان در دانشگاه را آغاز نموده، به راه اندازی بانک نمونه های زیستی در پژوهشکده بوعلی با شاخصه های متمایز در کشور اقدام کرده است.

این بانک گنجایش ده ها فریزر منفی 80، COLDROOM و ... را دارد؛ که به نگهداری نمونه های زیستی (خون، سرم، ادرار، مو و نمونه های بافتی) جهت انجام پژوهش های آینده می پردازد.

این معاونت در سال گذشته در بحث فناوری؛ فاز اول clean room تولید داروهای بیوتکنولوژی را افتتاح و تجهیز، خریداری و نصب دستگاه های این مجموعه را با توجه به محصولی که باید در آن تولید شود در دست اقدام دارد.

فن بازار برگزار شده در دانشگاه بسیار موفق بوده است

 در سال گذشته در حوزه فناوری معاونت پژوهشی، فن بازار بسیار موفقی برگزار گردید؛ که مورد استقبال شرکت ها  و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

همچنین Start up سوغات سلامت؛ که جزو وظایف حوزه فناوری شمرده می شود به همت معاونت پژوهشی در دانشگاه با موفقیت برگزار شد.

چهار مجله دانشگاه نمایه اول ISI دریافت کرده اند

در این معاونت 25 مجله چاپ و منتشر می شود؛ که در سال گذشته چهار مجله از این تعداد، نمایه اول ISI یعنی ESCI و یک مجله موفق به کسب نمایه اسکوپوس شده است.

تعداد مقالات ثبت شده در نرم افزار پژوهان دانشگاه از ابتدای سال 1395 تا کنون سه هزار و 59 عدد می باشد؛ که از این تعداد هزار و 720 مقاله ISI، 403 مقاله درPUBMED ، 285 مقاله در SCOPUS، 224 مقاله به صورت CHEMICAL ABSTRACT, BIOLOGICAL ABSTRACT, EMBASE, CINAHL، 413 مقاله در سایر سایت های تخصصی و تنها 14 مقاله در هیچ مجله ای ایندکس نشده است.

این معاونت در طول سال گذشته در حوزه روابط بین الملل چند همایش بین المللی بسیار موفق را در دانشگاه برگزار کرده است؛ که در هر کدام از این همایش ها چند ده نفر مهمان خارجی حضور داشته اند.

در این همایش ها پیشرفت ها، امکانات و به روز بودن دانش متخصصین دانشگاه مشهد بسیار بیش از انتظار مهمانان خارجی بوده و سرفصل های خوبی را برای تعاملات عزتمند بعدی با دانشگاه های خارجی ایجاد کرده است.

زیر ساخت های ایجاد شده در معاونت پژوهشی (Clean room، کارگاه های تولیدی، مراکز رشد، فضاهای استقرار شرکت های مشورتی، تعاملات با پارک علم و فناوری و...) موفقیت در برنامه های راهبردی فوق را سرعت می دهد.

سرمایه گذاری بر روی فن بازارها به شکل دوره ای و دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه و دانشکده های دارای پتانسیل، جهت هدفمند و کاربردی کردن پژوهش در مسیر حل مشکلات منطقه ای و کوتاه مدت از دیگر اهداف این معاونت می باشد.

 در معاونت پژوهشی ایجاد زیر ساخت ها جهت تقویت دانشگاه در رویکردهای بزرگ و مهم آینده پزشکی تحت عنوان Megatrends در حوزه علوم پزشکی دنبال می شود.

در این معاونت مبحث پزشکی شخصی شده، Genomics ژنو میکس، Metabolomics متابولومیکس،  Proteomics پروتئومیک به عنوان رویکردهای قابل توجه دانشگاه مشهد دنبال می شود.

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی باید به مجهزترین دستگاه ها تجهیز شود

این معاونت در سال گذشته موفق به خریداری دستگاه کلیدی ال سی مس مس (LC MS MS) با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان شده است و در سال جاری نیز در برنامه ای با حمایت وزارت بهداشت تلاش در خرید دستگاه ان جی اس(NGS) با قیمتی بالغ بر دو میلیارد تومان دارد.

خرید دستگاه NGS که اساس آن بر بررسی ژنتیکی نمونه ها استوار و یکی از پایه های اصلی رویکرد آینده پزشکی می باشد، مانع از ارسال تمام نمونه های شهر و دانشگاه به خارج از کشور با هزینه های سنگین می شود.

آزمایشگاه جامع تحقیقاتی معاونت پژوهشی علاوه بر شرق کشور، به کل کشور و منطقه خدمات مورد نیاز را بر اساس نمونه های دریافتی ارائه می دهد.

معاونت پژوهشی تلاش دارد تا امکانات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی خود را بر اساس طرح جامع دیده شده رشد دهد و به قویترین دستگاه های ماکروسکوپی؛ که تعدادی از این دستگاه ها هم اکنون در آزمایشگاه جامع وجود دارد مجهز کند.

داشتن مدیریت واحد در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی با ایجاد شبکه مجازی در دست اقدام است

این معاونت در تلاش است تا امکانات آزمایشگاهی دانشگاه را به صورت عملیاتی نگهداری و با ایجاد یک شبکه مجازی آزمایشگاه جامع؛ که نرم افزار آن در حال ایجاد می باشد به سمت گرفتن استانداردها، ایزو، نوشتن SOP ها در آزمایشگاه های سطح دانشگاه حرکت کند.

همچنین در نظر دارد تا با ایجاد شبکه آزمایشگاهی با اعلام دستگاه ها و امکانات موجود، از خریداری مجدد این گونه دستگاه ها و هدر رفت هزینه جلوگیری کند.

معاونت پژوهشی توجه ویژه آزمایشگاه های دانشگاه بر سرمایه گذاری و نظارت بر بحث  BIO SAFETY بایوسیفتی (ایمنی زیستی) را مهم ارزیابی می کند تا با ایجاد ملاحظات ایمنی زیستی بر مبنای پروتکل، پایش، نظارت و دستور العمل از آسیب جدی به پژوهشگران، اکو سیستم و محیط زیست جلوگیری شود.

شش عضو هیات علمی دانشگاه جزو یک درصد برتر جهان هستند

یکی از موفقیت های بسیار خوب معاونت پژوهشی ورود سه عضو جدید از اعضای هیأت علمی دانشگاه به جمع  یک درصد برتر جهان در زمینه فارماکولوژی و توکسیکولوژی بوده است.

این معاونت پتانسیل افزوده شدن سالانه یک تا دو نفر از پژوهشگران دانشگاه جهت ورود به این لیست را دارا می باشد.

معاونت پژوهشی دارای 49 مرکز تحقیقاتی است و تلاش دارد پژوهشکده علوم و فنون دارویی را که مصوبه شورای گسترش را دریافت کرده است بزودی فعال کند.

 دو پژوهشکده تا پایان سال در دانشگاه ایجاد می شود

 این معاونت با حمایت وزارت بهداشت به دنبال ایجاد دو پژوهشکده دیگر می باشد؛ تا با داشتن  سه  پژوهشکده شرایط ایجاد یک پژوهشگاه در دانشگاه را ایجاد کند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار