فعالیت 49مرکز درمانی سالک در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر گروه پیشگیری از بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فعالیت 49مرکز درمانی سالک در مناطق زیر پوشش دانشگاه خبر داد.

دکتر محمد جعفر صادقی تصریح کرد: درمان بیماری سالک درمراکز جامع خدمات سلامت بخش دولتی به‌صورت کاملاً رایگان بوده و با استفاده از آمپول گلوکانتیم و کرایوتراپی (سرما درمانی) انجام می‌شود. این مراکز  که در مشهد، سرخس، طرقبه و شاندیز، درگز، قوچان، باخرز، بردسکن، چناران،خلیل آباد، خواف، رشتخوار، فریمان، کاشمر، کلات و تایباد مجهز به امکانات بوده و بیماران را به صورت صددرصد درمان می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیماری سالک از مهمترین بیماريهاي پوستي مشترک بين حيوان و انسان مي باشد که از طريق نيش پشه خاکي آلوده به انگل هنگام تغذيه و خونخواري به انسان سالم منتقل مي شود خاطر نشان کرد: زخمهای سالک به شکلهای متفاوت ( منفرد یا متعدد) بروز می کند . چند هفته تا چند ماه پس از گزش پشه خاکي و ورود انگل به درون پوست ، ضايعه پوستي ايجاد شده به تدريج وسعت يافته و بصورت زخمي باز و برجسته همراه با ترشح زرد يا شيري رنگ در آمده و و آنرا دلمه كثيف و قهوه اي رنگ  مي پوشاند .

مدیر گروه پیشگیری از بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه زخمهاي سالك بين ۶ الي ۱۲ ماه دوام يافته و پس از بهبودي جاي آن بصورت جوشگاه يا اسكار فرو رفته و پايدار براي تمام عمر در ناحيه گزش باقي می ماند تصریح کرد: ناقل سالک ، پشه خاکی ( فلبوتوموس ) می باشد که به رنگ زرد و یا خاکی رنگ و به اندازه ۲ تا ۳ ميلي متر بوده و موقع نشستن بالهاي خود را به شكل عدد ۷ نگه مي دارد و به صورت جهشي پرواز مي كند . پشه خاكي در تمام طول سال فعال بوده ولي بيشترين فعاليت آن از ارديبهشت تا شهريور ماه است.

دکتر محمد جعفر صادقی افزود: سگ و موش صحرايي از مهمترين مخازن ليشمانيوز ( سالک ) به شمار مي روند . انسان بيماراز طریق زخمهای بدون پوشش سالک( در نوع سالک شهری) نيز در انتقال بيماري نقش مخزن ثانویه را ايفا مي نمايد.

وی گفت: درمان این بیماری درمراکز جامع خدمات سلامت بخش دولتی به‌صورت کاملاً رایگان بوده و با استفاده از آمپول گلوکانتیم و کرایوتراپی (سرما درمانی) انجام می‌شود. این مراکز  مجهز به این امکانات بوده و بیماران را به صورت صددرصد درمان می‌کنند.

 مدیر گروه پیشگیری از بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهدآموزش عمومی جامعه در خصوص راههای کنترل و پیشگیري از سالک،جمع آوری و دفع بهداشتی مستمر زباله از محیط زندگی ،خودداری از خوابیدن در فضای باز به خصوص تراس، بهار خواب و حیاط باغها و منازل،جمع آوری و دفع فضولات و کودهای حیوانی ازمحل زندگي انسان و دام ،محافظت بدن در برابر نیش پشه خاکی ،نصب توری فلزی با منافذ ریز روی دربها و پنجره ها توسط خانواده ها،استفاده از پشه بند با سوراخهای ریز یا استفاده از پشه بند آغشته به سم همزمان با غروب آفتاب ،استفاده از پمادهای دور کننده حشرات به هنگام کار و خواب ،دوری از محل زندگی پشه خاکی و مناطق آلوده به سالک بویژه هنگام غروب آفتاب ،بهسازی محیط ،ترمیم شکافها و درزهای دیوارها در مناطق مسکونی انسان و دام توسط خانواده ها وتخریب و تسطیح اماکن مخروبه  از جمله راهکارهای پیشگیری از این بیماری به شمارمی رود.