نصب و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان ابن سینا در آینده نزدیک

  • PDF

مدیر مرکز روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:  به منظور ارائه خدمات بهتر به بیماران روان، دستگاه سی تی اسکن به زودی در بیمارستان ابن سینا نصب وراه اندازی می شود.

دکتر مهری، در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه ظرف هفته آینده دستگاه سی تی اسکن این مرکز عملا راه اندازی می شود و به بیماران روان  وسایر بیمارانی که برای انجام سی تی اسکن مراجعه کنند، خدمات داده خواهد شد، اظهار کرد: ساختمان پاراکلینیک به همت خیر نوعدوست دکتر واحد به بیمارستان ابن سینا اضافه شده است.

وی با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته بخش  روانشناسی و کلینیک اطفال به بیمارستان ابن سینا اضافه شده است، عنوان کرد: دستگاه سی تی اسکن نیز جانمایی شده  وبه زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

900 تخت بستری برای بیماران روان

مدیر مرکز روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی با اشاره به اینکه بیمارستان حجازی اوایل امسال بازسازی شده و مبلغ 4 میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده شده است، ابراز کرد: در مجموع بیمارستان حجازی و ابن سینا حدود 900 تخت بستری دارند که از شهرهای مختلف میزبان بیماران روان هستند.

وی گفت: در بیمارستان حجازی بیماران مزمن روان ، تحت درمان قرار می گیرند و در بیمارستان ابن سینا بیماران حاد مراقبت می شوند تا بهبودی کامل را به دست آورند.

ارائه خدمات به بیماران روان در 14 بخش فوق تخصصی

دکتر مهری بیان کرد: بیمارستان ابن سینا 14 بخش فوق تخصصی دارد که از آن جمله می توان به بخش درمان سالمندان، درمان اطفال، ویژه جانبازان، سوء مصرف مواد، کلینیک خواب، الکتروشوک، درمان و بستری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ضریب اشغال تخت حدود 90 درصد است که این میزان در فصل تابستان بیشتر می شود، بیان کرد:  بیماران شهرستان های استان، کشورهای عربی و افغانستان نیز برای درمان به این بیمارستان مراجعه می کنند ودر واقع این بیمارستان بزرگترین مرکز روانپزشکی شمال شرق کشور است.

پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی ابن سینا به زودی افتتاح می شود

 

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.