برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.

 

به گزارش وب دا، این جشنواره همزمان با هفته آموزش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حیطه های تدوین و بازنگری برنامه های آموزش، روش ها و تکنیک های آموزشی، سنجش، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی، مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی و فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی و محصولات آموزشی در حال برگزاری است.

برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با اهداف آموزش پژوهی، خلق ثروت، تمرکز زدایی، منابع انسانی، فناوری نوین، اخلاق حرفه ای، ساماندهی مراکز درمانی، شبکه سازی، جهانی شدن، دانش نوین، عدالت و آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجراست و  در سال جاری نیز شعار جشنواره آموزشی شهید مطهری نیز با محوریت این برنامه تعیین شده است.

مراسم اختتامیه این جشنواره نیز شانزدهم اردیبهشت از ساعت 20 الی 22 در تالار ابن سینا برگزار می شود.