موافقت با صدور پروانه بهره برداری از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

شناسایی سرآمدان و مستعدین برتر ادبی توسط بنیاد ملی نخبگاندرچهارمین جلسه کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدورپروانه بهره برداری مرکز آموزش مهارتی وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت شد.

به گزارش وب دا،به استناد به ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاسخ به نیاز روزافزون جامعه، اقدام به سامان بخشی آموزش مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت می‌نماید.

در این راستا مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران که مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد، صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی با هدف استقرار این نظام در چارچوب اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور بهره وری حداکثری از ظرفیت های موجود کشور برای پیشبرد نظام آموزش مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت را به تصویب می رساند.

گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تعیین اهدافی چون سامان دهی آموزش های مهارتی و حرفه ای نظام سلامت،استفاده از ظرفیت های موجود در کلان منطقه 9 برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت، استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم سلامت، ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی و حرفه ای ،توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای نیازهای منطقه9و وظايف پیش بینی شده ای مانندبسط و گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای نیاز محور و تقاضا محور ،نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه های راهبردی منطقه 9 ،سازماندهی و هدایت آموزش های مهارتی وحرفه ای با بهره گیری از تجربیات موفق داخلی و خارجی ،تأمین نیازهای حرفه ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته ، معرفی و هدایت مهارت آموختگان به بازار کار از طریق تعامل با بخش دولتی و غیردولتی و بر اساس ظرفیت ها و فرصت های شغلی شناسایی شده و توانمندی مهارت آموختگان ،ارایه دوره ها برمبنای استانداردها و ضوابط ابلاغ شده از سوی مرکز ملی ،نظارت بر استقرار نظام اعتباربخشی ، توانست در چهارمین جلسه کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران موافقت صدور پروانه بهره برداری مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای را دریافت کند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار