معاون آمورشی: در صورت عدم کاهش ظرفیت پذیرش تا سال 1404 در اکثر رشته مقاطع نیروی مازاد خواهیم داشت

  • PDF

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:  بر اساس سند ملی آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت در صورت عدم کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان در آموزش علوم پزشکی، در اکثر رشته مقاطع  تا سال 1404نیروی مازاد خواهیم داشت

به گزارش وب دا، دکتر محمد اعتضاد رضوی در نشست خبری، خاطر نشان کرد:  هدف کلي سند آمايش آموزش عالی سلامت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازماندهي مناطق دهگانه آمایشی کشور به ‌منظور بهره ‌وري مطلوب از پتانسيلهاي سرزمين در چارچوب منافع ملي، تربيت نيروي انساني متخصص متناسب با نيازهاي كشور در بخش سلامت، توسعه هدفمند آموزش عالي سلامت در عرصه سرزمين، افزايش بومي گزيني در پذيرش دانشجو و افزايش بكارگيري نيروي انساني بخش سلامت در مناطق بومي است.

وی خاطر نشان کرد: براي تخمين نيروي انساني مورد نياز و برآوردن نياز هاي سلامت، اطلاعات دقیقی شامل تحليل ساختار سني و جنسي جمعيت، آمار ابتلا ، مرگ و تقاضاهاي مرتبط با سلامت در جامعه،  توزيع جغرافيايي و اپيدميولوژيک بيماري ها، وضعيت تسهيلات مرتبط با ارائه خدمات سلامتي وتسهيلات آموزشي موجود لازم است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  تصریح کرد: سایر عوامل مهم در برآورد نیاز به نیروی انسانی در حوزه سلامت شامل رشد جمعيت، ورود پزشكان به نظام ارائه خدمات بودجه هاي آموزشي،فشارهاي اجتماعي، سياست هاي بازار كار دانش آموختگان، سياست هاي پرداخت و تعرفه هاي پزشكي، پراكندگي هاي جغرافيايي و نقش نیروهای ديگر حوزه سلامت درانجام اقدامات (همپوشاني هاي حرفه اي) میباشد.

دکتر اعتضاد رضوی با بیان اینکه طی ده سال اخیر ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته مقاطع مختلف مرتبط با علوم سلامت از 100 تا 400 درصد رشد داشته اند اظهار کرد: براساس محاسبات انجام شده برای پیش بینی تعداد نیروی پزشک عمومی، دندانپزشک، داروساز، ماما و پرستار بر اساس سال پایه 1396 تا سال 1404، بر اساس مطالعات و مفروضات ذکر شده در سند ملی توسعه نیروی انسانی، در وضعیت ترازتمامی رشته ها (بجز پزشکی عمومی که متعادل بود)، مازاد وجود داشته است.

وی افزود: طبق برآوردها در 3 مطالعه ملی بررسی نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت در صورت احتساب دستیاران مشغول به تحصیل تا سال 1404 تقریبا در تمام تخصصهای پزشکی نیز نیروی مازاد خواهیم داشت.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین برای مناطق محروم  نیز در رشته‌های تحصیلی پزشکی و پیراپزشکی حداقل ۳۰ درصد ظرفیت گذاشته‌ شده است و پیش بینی می‌شود که تا سه تا چهار سال آینده تقریبا نیروهای تخصصی‌ در این مناطق، از نیروهای بومی خواهند بود.

دکتر اعتضاد رضوی افزود: با توجه به مطالعات گسترده نیازسنجی آمایشی به نظر میرسد که کشور دیگر به افزایش ظرفیت در حوزه علوم پزشکی نیازی ندارد وضمن اینکه در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دیگر پتانسیل و امکان پذیرش افزایش ظرفیت را هم ندارند.

وی گفت: افزایش ظرفیت اعلامی سازمان سنجش به دانشگاههای علوم پزشکی در سالیان اخیر بر کیفیت آموزش پزشکی که عمدتا مبتنی بر کارآموزی و کارورزی در محیطهای آموزشی بالینی است، تاثیر منفی قابل توجهی گذاشته است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 175 هزار پزشک عمومی و متخصص فعال و ۵۵ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل در کشور وجود دارد که در نهایت می‌توان گفت تا هفت سال دیگر با دانش آموخته شدن دانشجویان فعلی به بیش از 230 هزار پزشک عمومی و متخصص در کشور خواهیم رسید که تا سال ۱۴۰۴ این تعداد دانش اموختگان علوم پزشکی فراتر از استانداردهای  مورد نیاز کشور خواهد بود."

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.