برنامه آموزشی مجازی کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ویژه ترم تابستان برگزار خواهد شد

  • PDF

برنامه آموزشی مجازی کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ویژه ترم تابستان برای اولین بار توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش وب دا، در نشست وبینار که با محوریت دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شدمعاونین آموزشی دانشکده های داروسازی و مدیران گروههای داروسازی بالینی کشور به تشریح اقدامات انجام شده در این خصوص پرداخته و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

در این جلسه که مدیر توسعه دانشگاه علوم پزشکی مجازی ،رییس مرکز خدمات آموزشی و دبیر بورد تخصصی داروسازی بالینی حضور داشتند مقرر شد برنامه آموزشی مجازی کارآموزی در عرصه داروخانه شهری برای ترم تابستان توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی یرگزار شود.

لازم به ذکر است دانشجویان به منظور ثبت نام این درس برای ترم تابستان تا 17 تیرماه سالجاری فرصت خواهند داشت.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.