آغاز ویژه برنامه های هفته آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، ویژه برنامه های هفته آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد.

فراخوان نام نویسی در نخستین دوره مجازی آموزش پزشکی

  • PDF

نخستین دوره مجازی آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.

اعلام برنامه های هفته آموزش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری گرامیداشت مقام استاد، ویژه برنامه های هفته آموزش همراه با جشنواره شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.