بازدید معاون درمان از مرکز ارتباطات وفرماندهی اورژانس 115

  • PDF

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز ارتباطات وفرماندهی اورژانس 115

 

 

دکتر آذرپژوه معاون درمان دانشگاه صبح روز گذشته از مرکز ارتباطات وفرماندهی اورژانس 115 دانشگاه بازدید نمود . در این بازدید که دکتر وفایی نژاد مدیر حوادث وفوریت های پزشکی معاون درمان را همراهی می نمود ،معاون درمان  با فعالیت های پرسنل مرکز و اعزام امبولانس های اورژانس 115 از نزدیک آشنا واز خدمات پرسنل این مرکز در هدایت ورسیدگی به مصدومین سطح شهر تشکر نمود .

در ادامه ضمن بازدید از ستاد هدایت درمان ، مرکز هدایت بحران دانشگاه ،معاون درمان ضمن مراجعه به پایگاه های اورژانس 115 دانشگاه از 5 پایگاه بازدید  از فعالیت های این پرسنل این مراکز تشکر نمود .