افزایش سرعت در ثبت و رسيدگي به اسناد مالی در بیمارستان امام رضا (ع)

  • PDF

افزايش فضا ، استقرار كارشناسان بيمه در و احد حسابداري ومتمرکز شدن واحد های بررسی اسناد ، قدم مثبتی در بهبود كيفيت خدمات مالي وکنترل کسورات کاذب مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) برداشته شد


 غلامعلي صابري مسؤول حسابداری درآمد  مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)گفت، با در نظر گرفتن مکانهای مجزا برای كارشناسان بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي ،ارتقاء كيفيت لوازم مورد استفاده و نيز نزديكي ايشان به واحد حسابداري درآمد ، نظم و سرعت در ثبت و انتقال و رسيدگي به اسناد افزايش يافته است .وی خاطر نشان کرد : به دليل افزايش رضايت مندي كارشناسان بيمه در محيط كار تعامل سازنده اي ميان بيمارستان و سازمان هاي بيمه گر ايجاد شده و در نتيجه بسياري از كسورات كاذب كنترل و سطح و زمان پرداختي اين سازمان ها به بيمارستان بهبود يافته است.

صابري با اشاره به اینکه: آنچه كارنامه حسابداري در آمد در سه سال گذشته را روشن مي سازد نمود بالا رفتن درآمد بیمارستان است افزود، یکی از عوامل كارهاي عمراني و بازسازي و زيباسازي فضاهای بخش ها و بیمارستان، خرید تجهیزات درمانی و بالا رفتن كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران اصلاح و بازسازي فرايندهاي حاكم بردر آمد ها و نگاه جديد مديريتي و نيز حمايت هاي لازم از واحد حسابداري است.

 مسئول حسابداري درآمد بيمارستان امام رضا ، شرايط كنوني و چشم انداز واحد حسابداري را چنين توصيف نمود:بيمارستان امام رضا اولين بيمارستاني است كه سيستم HIS را فعال نموده است و اكنون در بخش كلينيك ويژه نيز اولين بيمارستاني می باشد که در آن HIS راه اندازي شده است. در بحث پرداختي هاي پرسنل و پزشكان همگي در ماه خودشان پرداخت مي شود . در قسمت خريدهاي بيمارستان از بازار، پرداختي از چندين ماه به يك يا دو ماه كاهش يافته است .

 وي افزود : آنچه ما  در چشم اندازسعي برانجام آن داريم آماده سازي و ارسال اسناد هر ماه به سازمان هاي بيمه گر در همان ماه ، وارد كردن كسورات بيمه به سيستم و كسر آن از به صورت ماهيانه به جاي هر چند ماه  است كه موجب پرداخت درآمد  هر ماه پزشكان در پايان همان ماه و جلوگيري از كسر يكباره كسورات از درآمد ايشان ميشود و افزايش رضايت و اعتماد پزشكان  موجب جذب پزشكان بيشتر، افزايش مشتري  و در نتيجه درآمد بيشتر است .آنچه در فرايندهاي حسابداري قابل اهميت است نمود اصلاح فرايند در افزايش رضايتمندي مشتريان و در نتيجه مشتريان بيشتر و افزايش درآمد بيشتر است.

صابري در پايان افزود : توجه ويژه مديريت به واحد حسابداري و توجه به كيفيت و شرايط كار پرسنل اين واحد خود بستر توليد درآمد بيشتر است.