تولد دومین نوزاد 600 گرمی در قوچان

نوزادی با وزن 600 گرم در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهدای قوچان متولد شد .

به گزارش وب دا ، دکتر صباغ متخصص اطفال و رئیس بیمارستان شهدا در این زمینه گفت: در یک زایمان طبیعی از مادری 34 ساله در زایمان چهارم   نوزادی 600 گرمی متولد شد .

 وی عنوان داشت مادر فوق داری یک سقط و دو فرزند سالم می باشد که نوزاد چهارم آن با کم وزنی و مشکل تنفسی شدید ، بین 22 تا 24 هفته ، متولد شد.

 رئیس بیمارستان شهدا قوچان افزود: نوزاد فوق درحال حاضر به دستگاه وینگلاتور  متصل می باشد .

قابل ذکر است پزشک معالج احتمال زنده ماندن نوزاد را با توجه به نارسایی شدید تنفسی بسیار کم دانست.

( تصویر گرفته شده 45 دقیق بعد از تولد نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان شهدای قوچان، می باشد )