980 بیمارستان کشور زیر پوشش برنامه مراقبت از عفونتهای بیمارستانی

  • PDF

کارشناس مسئول برنامه  عفونت های بیمارستانی معاونت بهداشت وزارت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر 980 بیمارستان کشور زیر پوشش برنامه مراقبت از عفونتهای بیمارستانی قرار دارد.

دکتر مسعودی فر در حاشیه کارگاه آموزشی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی که به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد؛با بیان اینکه برنامه مراقبت از عفونتهای بیمارستانی از سال 1381 در کشور شروع به کار نموده است گفت: با توجه به قدمت نسبتا کم اجرای این برنامه خوشبختانه شاهد نتایج بسیار مطلوب در این خصوص بوده ایم به طوری که در حال حاضر در کشور

بالغ بر 980 بیمارستان در حال ثبت داده ها در سامانه ثبت اطلاعات هستند.

وی گفت: بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت حداقل 7 درصد افراد در کشورهای توسعه یافته و حدود 10 تا 15 درصد از افراد در کشورهای در حال توسعه در جریان دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به نوعی، عفونت های بیمارستانی را تجربه می کنند.

کارشناس مسئول برنامه عفونت بیمارستانی معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اینکه در ایران نیز همانند کل دنیا عوامل مستعد کننده ای برای بروز این عفونتها وجود دارد؛ بر اجرای نظام مراقبتی به منظور بهبود بخشیدن بر روند این عفونتها تاکید کرد.

دکتر مسعودی فر، افزایش طول مدت بستری در بیمارستان، افزایش هزینه ها، افزایش میزان مرگ و میر، افزایش میزان ناتوانی ناشی از عفونتها و مقاومت های دارویی را از مهمترین پیامدهای ناشی از عفونتهای بیمارستانی برشمرد. 

وی؛ آموزش را زیربنای اجرای مطلوب این برنامه خواند و اظهار امیدواری کرد با انتقال آموزشهای کسب شده توسط شرکت کنندگان در این کارگاه به سطوح محیطی شاهد موفقیت برنامه در کل کشور باشیم.

دکتر مسعودی فر کارشناس مسئول برنامه  عفونت های بیمارستانی معاونت بهداشت وزارت، هدف از برگزاری کارگاه آموزشی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی را همسو نمودن دانشگاههای علوم پزشکی کشور در برنامه مراقبت از عفونتهای بیمارستانی،آشنایی با تعاریف جدید برنامه و مروری بر سامانه ثبت اطلاعات به منظور همسان سازی داده ها برشمرد و اظهار داشت: عفونتهای مرتبط با ارائه خدمات بهداشتی درمانی معضلی است که در دنیا سلامت بیماران بستری شده در بیمارستانها و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی را تهدید می کند.

 

کارگاه آموزشی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حضور کارشناس مسئولان برنامه مراقبت از عفونت های بیمارستانی و پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، شاهرود، گلستان، بجنورد، اسفراین، تربت جام، تربت حیدریه، نیشابور، سبزوار، گناباد، بیرجند و مشهد برگزار گردید.

گزارش وضعیت عفونتهای بیمارستانی، برنامه کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، سامانه کشوری مراقبت عفونت بیمارستانی، نقش کنترل عفونت های بیمارستانی درخدمات بالینی، نقش تیم کنترل عفونت در نظام مراقبت عفونت بیمارستانی، استاندارد های اعتبار بخشی در حوزه کنترل عفونت خدمات بالینی، برنامه پایش و ارزشیابی نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، طغیان های عفونت های بیمارستانی و مراحل ارزیابی آن از جمله مباحثی بود که در این کارگاه یکروزه توسط اساتید کشوری به آن پرداخته شد. 

عفونتهای بیمارستانی

عفونتهای بیمارستانی

عفونتهای بیمارستانی

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار