اخبار واحدها

  • PDF

بسیج جامعه پزشکی ، بیمارستان ابن سینا ، مرکز بهداشت شماره سه ، باخرز،مرکز بهداشت ثامن

 

معاون سیاسی امنیتی استاندار : اجرای برنامه پزشک خانواده انقلابی در نظام سلامت

  • PDF

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی اجرای برنامه پزشک خانواده را انقلابی در نظام سلامت دانست.

انعقاد تفاهم نامه نظام ارجاع برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی

  • PDF

تفاهم نامه اجرای نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده میان معاونان درمان دانشگاههای شمال شرق کشور منعقد شد .

نام نویسی 70 پزشک متخصص و فوق تخصص در برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی

  • PDF

مدیراجرایی برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نام نویسی 70 پزشک متخصص و فوق متخصص برای شرکت در برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی خبر داد .