یادداشت به مناسبت هفته سالمندان؛ فرصت های برابر برای تمام سنین

  • PDF

یادداشت روز؛ به مناسبت روز جمعیت سالمندان، ذخیره های مادی و معنوی در عمق استراتژیک فرهنگ های جهانی هستند که همواره بار سنگین انتقال مواریث و ارزش های کهن را به نسل بعد، به دوش می کشند .

به گزارش وب دا و به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  هیچ نظام آموزشی قادر نیست، همانند پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، میراث تمدنی را به نسل های آینده، سینه به سینه منتقل کند. از این رو تامین سلامت جسمی، روحی و روانی، با تاکید بر حفظ مشارکت سالمندان برای برنامه ریزی به منظور ارتقای دانش و مهارت زندگی ، نشان از رشدیافتگی جوامع در حفظ سرمایه های انسانی خود دارد.

سرمایه های مذکور زمانی به خوبی حفظ می شوند که بدون درنظر گرفتن سن، جنس، پيـشينه نـژادي و قـومی، نــاتوانی و يـا ديگــر شـرايط، رفتـار عادﻻنه اي بنابر منشور حقوق بیمار به آنان اعمال و جـدا از وضـعيت اقتصادي شان به آن ها ارزش داده شود.

توانمندی سالمندان در همه ابعاد توسعه، از جمله ارتقای مشارکت فعال آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، یکی از راههای تضمین کاهش نابرابری های سنی است. به همین دلیل شعار امسال روز جهانی سالمند "فرصتهای برابر برای تمام سنین" انتخاب شده و باید اقدامات مشارکتی با توجه به شعار فوق موجب رفع تبعیض و توانمند سازی و ارتقای درجه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سالمندان،گردد.

ارزش به دوره سالمندی با معنایی بسیار عمیق نهفته است؛ جلوگیری از طرد شدگی. با این رویکرد، سالمندان بـه صـورت ادغـام شـده در جامعه به گونه اي فعال در تدوين و اجراي سياست هايی که به بهزيستی و راحتی آنان به طـور مستقيم وابسته است، شـرکت می کننـد. این موضوع باعث قوام و پایداری روحی و جسمی سالمندان می شود؛ احساس مفید بودگی، شادی، نشاط و قدرت دوچندانی برای آنان به ارمغان می آورد.

از نظر سازمان جهاني بهداشت ، سلامت نه تنها نبود بیماری و ناتوانی جسمی، که شامل سلامت جسم، و روح و روان فرد و مناسبات و ارتباطات اجتماعي سالمند را دربر می گیرد . فراهم سازی مقدمات ورود به دوره سالمندی، که در صورت عدم توجه به سالمند می تواند ناامیدی و مرگ زودرس و نابه هنجاری های خانوادگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد، بی تردید باید در سه حوزه فردی /خانوادگی، محیطی و ساختاری سامان یابد. مطالعات آینده نگر حاکی از آن است که بر اساس سرشماری سال 1395، از جمعیت 79 میلیونی کشور 7 میلیون و 414 هزارو 91  نفر یعنی 9.28 درصد سالمند هستند که این رقم  پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی یعنی 7 سال دیگر به 10 و تا 2050 به بیش از 30 درصد برسد که از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود.

از این منظر حمایت و مراقبت از سالمندان و درمان آنان محتاج سياست هاي همه‌جانبه است. سند بالادستی سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بند 7 بر«فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی، ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب» و در بند 15 سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری بر « اتخاذ روشهای حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان» تاکید دارد.

علاوه بر اسناد مذکور، تصویب سند ملی سالمندان در پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، حکایت از نگاه جامع نسبت به موضوع سالمندی در ایران دارد. در مجموع سیاست گذاری های آینده نگر، ناظر بر زنانه شدن سالمندی در ایران نیز هستند. بر اساس سرشماری سال 1395، 49 درصد سالمندان مرد و  51 درصد زن هستند. این رقم در حوزه های مهاجر فرست، وزن زنان سالمند را نسبت به مردان سنگین تر می کند. تفاوت امید به زندگی برای مردان 72 سال و برای زنان 76، تاییدی است بر زنانه شدن حوزه سالمندی در ایران. براي زنان، تامين رفاه دوره ي سالمندي اهميت ويژه دارد زيرا زنان در همه ي عمر با تنگناهايي روبرو هستند كه بر زندگي اجتماعي، اقتصادي، جسمي و آسايش رواني آنان در سال هاي بعد اثر تجمعي دارد. بر این اساس نیاز سنجی ناشی از مطالعات آینده نگر، ارایه خدمات فعال به سالمندان در چارچوب برنامه های نظام تحول سلامت را گوشزد می کرد.

خوشبختانه خدمات نوین سلامت به روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر،  خدمات نوین سلامت به حاشیه نشینان و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر، خدمات نوین سلامت به جمعیت شهرهای بالای 50 هزار نفر و کلانشهرها تا اندازه زیادی قادر شده، حوزه سالمندی را تحت پوشش خود قرار دهد. علاوه بر این در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با مطالعه الگوهای زندگی سالمندی توام با رفاه، آرامش، به نتایج ذیقیمتی دست یافته است. بر اساس تحقیقات انجام شده، سالمندی را به سه گروه سالمندي همراه با سلامت، سالمندي طبيعي و سالمندي همراه با بيماري  با هدف افزايش تعداد گروه اول از طریق آموزش فراگير به سالمندان و ارايه خدمات مورد نياز آنان  تقسیم شده است تا این قشر از هموطنان در درون خانواده، از زندگی گرم خانوادگی توام با آسایش برخوردار شوند. الگوی ارتقای آگاهی نسبت به زیست سالم، و توانمندی سازی سالمندان برای مراقبت از خود، در خدمات نوین سلامت سالمندان به خوبی در نظر گرفته شده است.

برنامه آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی تاکید برآن دارد که می توان دوره سالمندی را با سلامت کامل طی کرد، و یا در صورت وجود بیماری، آن را تحت کنترل قرار داد، تا سالمند با تسلط کامل بر بیماری، به زندگی خود ادامه بدهد.  برای تحقق این اهداف مراقبت های ادغام یافته شامل ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات فشار خون، اختلالات چربی خون و سوء تغذیه (چاقی و لاغری)، دیابت، افسردگی، سقوط و عدم تعادل، در دو سطح غیرپزشک و پزشک  در خانه های بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز جامع سلامت ارایه می شود.

استفاده از واکسن آنفلوانزا 70 تا 90 درصد در پیشگیری از این بیماری در افراد سالم موثر است

  • PDF

توزیع 9 هزار دز واکسن آنفلوانزا ویژه گروه های در معرض خطر در مناطق زیر پوشش دانشگاه  مدیر  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: واكسن هايي كه از سوش هاي شايع همان سال تهيه شده اند در افراد سالم 70 تا 90 درصد در پيشگيري از بيماري مؤثر بوده و موارد بستري ناشي از آنفلوانزا را تا 50 درصد كاهش مي دهد.

دکتر محمد جعفر صادقی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه همه ساله همزمان با سرد شدن هوا و شروع فصل پاییز شاهد شیوع بیماری آنفلوانزا در جامعه هستیم. دریافت واکسن به ویژه در گروههای در معرض خطر و پرخطر  یکی از بهترین روشهای پیشگیری از این بیماری است و  در جمعيتي كه در معرض خطر عوارض شديد بيماري آنفلوانزا است اثر واكسيناسيون در كاهش بستري و مرگ اثبات شده است.

وی خاطر نشان کرد:  گروههای در معرض خطر دریافت واکسن آنفلوانزا شامل سالمندان ، ساکنین آسایشگاهها ، بیماران مبتلا به بیماری مزمن ریوی از جمله آسم ، قلبی عروقی بجز فشارخون، بیماران مبتلا به بیماریهایی که سیستم تنفسی را مختل می نماید ، خانم های باردار که سه ماهه دوم و سوم حاملگی آنان مقارن با فصل شیوع آنفلوانزا می باشد،کارمندان  مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و  نیروهای درمانی خدمت دهنده در منازل هستند.

  مدیر  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تزریق واکسن بصورت عضلانی بوده و برای بالغین یک دوز واکسن کافی می باشد که مقدار آن 0.5 میلی لیتر است همچنین در کودکان 6 ماهه تا 4 سال که برای اولین بار واکسن دریافت می کنند 2 دوز 0.25 میلی لیتر به فاصله 6 ‏‏-4 هفته و در کودکان12‏‏- 4 سال که برای اولین بار واکسن دریافت می کنند 2 دوز 0.5 میلی لیتر به فاصله 6‏‏-4 هفته می باشد .

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیماری آنفلوانزا یک بیماری عفونی حاد ویروسی است که براحتی از فردی به فرد دیگر منتقل می گردد. ویروس بیماری درکل دنیا درگردش می باشد و براحتی هر فردی را در هر گروه سنی مبتلا می کند.

دکتر محمد جعفر صادقی با بیان اینکه این بیماری مسبب طغیانها و اپیدمی های سالیانه بوده که با شدت بیشتری در فصول پاییز و زمستان بخصوص در مناطق معتدله حادث می گردد،گفت: میزان حمله سالیانه بیماری در کل دنیا حدود 5 تا 10 درصد در بالغین و20تا30 درصد درکودکان برآورد شده که در طی بروز اپیدمی به چندین برابر افزایش می یابد.

دکتر صادقی افزود: بطور کلی برآورد می شود در طی اپیدمیهای سالیانه حدود 3تا 5 میلیون مورد بیماری شدید و حدود 250 هزار تا 500 هزار مرگ رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه اهمیت آنفلوانزا در سرعت انتشار همه گیری ، وسعت و تعداد مبتلایان و شدت عوارض آن می باشدو انتقال بیماری در اجتماعات بزرگ و محیط های سربسته بیشتر از جاهای دیگر است گفت: همه گیری آنفلوانزا در مناطق معتدل بیشتر در زمستان و در نواحی گرمسیری بیشتر در ماههای بارانی سال اتفاق می افتد .

دکتر صادقی خاطر نشان کرد: به منظور پیشگیری و کنترل و کاهش بار ناشی از بیماری، بکارگیری روشهای مناسب مراقبتی و مداخلات بموقع بهداشتی می تواند آسیب های ناشی از بیماری را به حداقل رسانیده و موجب کاهش موارد بیماری و مرگ شود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه عدم حضور افراد دارای علائم بيماري سرماخوردگي و آنفلوانزا در اماکن عمومی، پوشانیدن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه، شستن صحیح و مکرر دستها با آب و صابون و استراحت کافی و نوشیدن مایعات فراوان در هنگام ابتلا به آنفلوانزا را از مهمترین توصیه های بهداشتی در جهت پیشگیری از شیوع بیماری نام برد.

 

 

 

هوای مشهد برای گروه های حساس ناسالم است

  • PDF

ضرورت مشارکت و همکاری همگانی برای کاهش آلودگی هوابر اساس اعلام واحد بهداشت هوای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،شاخص کيفيت هواي مشهد امروز با 114 (AQI) در وضعيت ناسالم و هشدار برای گروههای حساس قرار گرفت.

به گزارش وب دا، مدير سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهروندان  به ويژه گروههاي در معرض آسيب از جمله بیماران تنفسی و قلبی عروقی، زنان باردار، كودكان ، بیماران مزمن و صعب العلاج و سالمندان توصیه کرد از تردد غیر ضروری در هوای آلوده خودداری کنند.

مهندس حسني به افرادی كه دچار بیماریهای زمینه ای تنفسی هستند توصیه نمود در روزهایی كه غلظت آلاینده ذرات معلق بیش از حد استاندارد زیست محیطی است، از حضور در اماكن عمومی خودداری كنند زیرا  امکان افزایش مشكلات حاد تنفسی در این دسته بیماران افزایش می یابد.

وي افزود: كودكان نیز به دلیل اینكه ساختار دستگاه تنفسی آنان بطور كامل تكامل نیافته در مواجهه با هوای آلوده بویژه با غلظت بالای ذرات معلق دچار مشكل تنفسی می شوند.

مدير سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ورزشكاران باید از فعالیت های ورزشی در روزهای آلوده خودداری کنند زیرا با افزایش حركت، بدن به اكسیژن بیشتری نیاز دارد و تنفس در هوای آلوده علاوه بر انباشت ذرات معلق در ریه، روند اكسیژن رسانی كافی در خون و بافت ها را نیز مختل می كند.

همچنين کارشناسان به افرادی که بیشترین زمان مواجهه با آلودگی هوا را دارند از جمله (نيروي انتظامي و پليس راهور ، کارکنان پايگاههاي اورژانس ، هلال احمر ، کارکنان شهرداري ها و خدمات شهري) و همچنين کودکان و افراد سالخورده توصیه کردند از وسايل حفاظت تنفسي(ماسک) مورد تاييد وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی  استفاده کنند.

 

 

هوای مشهد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

  • PDF

آلودگی هوا و دخانیات دو  عامل تهدید کننده سلامت ریه هابر اساس اعلام واحد بهداشت هوای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،شاخص کيفيت هواي مشهد امروز با 191 (AQI) در وضعيت ناسالم و هشدار برای گروههای حساس قرار گرفت.

به گزارش وب دا، مدير سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهروندان  به ويژه گروههاي در معرض آسيب از جمله بیماران تنفسی و قلبی عروقی، زنان باردار، كودكان ، بیماران مزمن و صعب العلاج و سالمندان توصیه کرد از تردد غیر ضروری در هوای آلوده خودداری کنند.

مهندس حسني به افرادی كه دچار بیماریهای زمینه ای تنفسی هستند توصیه نمود در روزهایی كه غلظت آلاینده ذرات معلق بیش از حد استاندارد زیست محیطی است، از حضور در اماكن عمومی خودداری كنند زیرا  امکان افزایش مشكلات حاد تنفسی در این دسته بیماران افزایش می یابد.

وي افزود: كودكان نیز به دلیل اینكه ساختار دستگاه تنفسی آنان بطور كامل تكامل نیافته در مواجهه با هوای آلوده بویژه با غلظت بالای ذرات معلق دچار مشكل تنفسی می شوند.

مدير سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ورزشكاران باید از فعالیت های ورزشی در روزهای آلوده خودداری کنند زیرا با افزایش حركت، بدن به اكسیژن بیشتری نیاز دارد و تنفس در هوای آلوده علاوه بر انباشت ذرات معلق در ریه، روند اكسیژن رسانی كافی در خون و بافت ها را نیز مختل می كند.

همچنين کارشناسان به افرادی که بیشترین زمان مواجهه با آلودگی هوا را دارند از جمله (نيروي انتظامي و پليس راهور ، کارکنان پايگاههاي اورژانس ، هلال احمر ، کارکنان شهرداري ها و خدمات شهري) و همچنين کودکان و افراد سالخورده توصیه کردند از وسايل حفاظت تنفسي(ماسک) مورد تاييد وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی  استفاده کنند.

 

آخرین اخبار