تصویب برنامه عملیاتی سال 1397 با 14 هدف کلی

  • PDF

31 دستور در پنجاه و سومین جلسه هیأت امنا به تصویب رسیدبرنامه عملیاتی سال 1397 با 14 هدف کلی به تصویب رسیده و از ابتدای سال جدید اجرایی خواهد شد.

رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه در گفتگو با وب دا گفت: اهداف کلی برنامه عملیاتی دانشگاه با 14 بند در آخرین جلسه هیأت امنای دانشگاه در نیمه اسفندماه سالجاری به تصویب اعضا رسید و از ابتدای سال 1397 اجرایی خواهد شد.

دکتر سید جواد حسینی گفت: برنامه عملیاتی دانشگاهها دارای دو مدل ارزیابی خوداظهاری و ارزیابی انطباق می باشد که دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 9 ماهه سال 1396 در ارزیابی خوداظهاری به بیش از 97درصد و در ارزیابی انطباق به حدود 93درصد از اهداف کلی برنامه عملیاتی خود دست پیدا کرده است.

دبیر ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی انطباق که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان سال 1395 انجام داده است در گروه شایستگان قرار گرفته است که جای امیدواری است با تلاشها و فعالیتهای چشمگیر تمامی معاونتها و واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 ، پس از ارزیابی عملکرد امسال، در گروه سرآمدان قرار بگیریم.

دکتر حسینی در پایان به وبدا گفت: برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 1397 در قالب 330 هدف کمی، 800 برنامه و 3300 فعالیت تعریف و تنظیم شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار