فراخوان ارسال چکیده مقالات و پژوهش های مرتبط با منابع انسانی

  • PDF

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در راستای استقرار مدل تعالی منابع انسانی در دانشگاه، توجه به تحقیقات و مطالعات دانشجویی و غیر دانشجویی مرتبط با مولفه های منابع انسانی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش وب دا، عبداله ریحانی یساولی با اشاره به اینکه این برنامه می تواند در اجرای موفق مدل تعالی و تدوین پروژه های بهبود منابع انسانی اثر بخش باشد خاطر نشان کرد: محققان دانشجو و غیر دانشجو که تحقیقاتی مرتبط با موضوعاتی نظیر رضایت شغلی، انگیزش، تعهد سازمانی، ارتباطات، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش ، بهره وری، مدیریت تغییر و سایر عناوین مرتبط با منابع انسانی را انجام داده اند می توانند نسبت به ارسال چکیده پژوهش خود اقدام نمایند.

وی با تاکید بر اینکه جامعه آماری تحقیق صرفا باید در حوزه های بهداشت، درمان، ستاد و یا کل دانشگاه باشد خاطر نشان کرد: محققان می توانند با مراجعه به نشانی http://emp.mums.ac.ir/Article/Reg.aspx   نسبت به ارسال چکیده پژوهش خود اقدام نمایند.

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: امتیاز آموزش ضمن خدمت برای پژوهشگرانی که نسبت به ارسال و ثبت چکیده پژوهش خود اقدام نمایند در نظر گرفته می شود.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.