راه اندازی سامانه ارتقاء طبقه شغلی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

سامانه ارتقاء طبقه شغلی پرسنل دانشگاه به همت و پیگیری گروه مهندسی مشاغل مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری و با همکاری واحد رایانه مدیریت سرمایه انسانی راه‌اندازی شد.

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا  ضمن برشمردن نقش موثر فرایند الکترونیکی شدن ارتقاء طبقات در راستای بهبود فرایند ها و وحدت رویه، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه جدید ارتقاء طبقات شغلی موجب مدیریت موثر در جهت تسهیل کار ارباب رجوع، صرفه‌جویی و کاهش هزینه ها می‌گردد.

محسن صادق پور افزود: این سامانه پس از انجام تست های مختلف از ابتدای خرداد ماه سال جاری قابل بهره برداری گردید.

شایان ذکر است آدرس الکترونیکی سامانه جدید ارتقاء طبقات شغلی کارکنان دانشگاه در لینک زیر می‌باشد.

http://emp.mums.ac.ir/InboxElectronic_View.aspx 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار