تا پایان آبان ماه نسخه پیچی الکترونیکی به صورت کامل در داروخانه ها اجرایی می شود

  • PDF

اجرای نرم افزار نسخه نویس و نسخه پیچ الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمدیر آمار وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تا پایان آبان ماه نسخه پیچی  به صورت کامل در داروخانه های سطح شهر پیاده سازی می شود و در حال حاضر نیز حدود 40 مطب خصوصی و 9 کلینیک سامانه نسخه نویسی را نصب کرده و از آن استفاده می کنند.

مهندس ساداتی درگفتگو با وب دا، با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین پروژه پرونده الکترونیک سلامت در کشور رقم می خورد، بیان کرد:  خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این حوزه پیشرو است و توانسته نظام ارجاع را به صورت کامل اجرایی کند.

 و ی با اشاره به اینکه بحث نسخه نویسی به صورت کامل در بخش دولتی و به صورت پایلوت در بخش خصوصی در حال اجرا است، عنوان کرد: تاکنون نسخه پیچی در چهار داروخانه خصوصی سطح شهر انجام شده است و این چرخه اطلاعات از سطح یک، سطح دو، کلینیک و داروخانه به صورت کاملا الکترونیک در کشور انجام شده است.

مهندس ساداتی با بیان اینکه برای اولین بار در کشور نسخه پیچی در بخش خصوصی در یک دانشگاه به اتمام رسید، گفت: پرونده الکترونیک سلامت شامل فازهایی است که از نظام ارجاع شروع شد و نسخه نویسی، نسخه پیچی و ارسال اسناد الکترونیکی به بیمه  سایر مراحل آن است که دانشگاه علوم پزشکی مشهد این کار را به صورت پایلوت در بیمارستان های امام رضا (ع) ، قائم (عج)  و هاشمی نژاد  انجام می دهد تا ارسال اسناد به بیمه ها به صورت الکترونیکی اجرایی شود.

مدیر آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه بعد از این مرحله که نسخه پیچی نیز به صورت کامل اجرا شود طبق دستور وزیر بهداشت موضوع پزشک خانواده در دستور کار قرار می گیرد، عنوان کرد: پایه اصلی نظام ارجاع در تمام دنیا بحث پزشک خانواده است؛ بنابراین بعد از طی این مراحل موضوع پزشک خانواده به صورت فعال در کشور اجرا می شود .

مهندس ساداتی با تاکید براینکه بعد از پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع ، بحث آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کشور حرف اول را می زند و این موضوع باعث افتخار و مباهات است، افزود: این اتفاق ماحصل تلاش همه کارشناسان امار در مراکز بهداشت شهرستانهای دور افتاده و بیمارستانها است.

وی ادامه داد: مهاجرت از روش های سنتی آمار به روش های الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است تا از بحث ثبت آماردستی  به سمت آمار ثبتی برویم.

مدیر آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اکثر آماری که در دانشگاه استفاده می شود ماحصل آمار و اطلاعات سامانه هایی است که در دانشگاه فعال است.

وی با اشاره به اینکه دریافت آمارهای مورد نیاز دانشگاه از سامانه ها نیازمند اقداماتی است، اظهار کرد: اولین مرحله آموزش پرسنل و دوم هوشمند سازی این سامانه ها است که اگر دیتای ورودی با خطا و مشکلی روبرو بود تشخیص دهند و آماری که در نهایت می گیریم آمار صحیح و قابل استنادی باشد؛ ضرورت این امر از آنجا نشات می گیرد که قطعا مدیران ارشد دانشگاه برای تصمیم گیری نیاز به اطلاعاتی دارند و وظیفه ذاتی کارشناس آمار تصمیم سازی برای گرفتن تصمیم درست در یک سازمان است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.