صرفه جویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در هزینه های نگهداشت فضای سبز

  • PDF

مدیر اداره پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صرفه جویی یک میلیارد و 283 میلیون ریالی در هزینه های نگهداشت فضای سبز خبر داد و اظهار کرد: این میزان صرفه جویی با تصفیه نمودن 21 میلیون لیتر پساب و استفاده در آبیاری فضای سبز دانشگاه میسر شده است.

دکتر حسن منفرد در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد:این مدیریت با رویکرد کاهش و در صورت امکان، حذف مصرف آب شرب در آبیاری فضای سبز و همچنین دستیابی به منابع آبی پایدار، اقدامات موثری را در زمینه تجهیز زیرساختهای عملیاتی مناسب جهت ایجاد امکان استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به این هدف اقدامات زیادی انجام شده است، عنوان کرد: تفکیک شبکه آب شرب از فضای سبز؛ جهت جلوگیری از اختلاط پساب فاضلاب با آب شرب و در نتیجه عدم آلودگی شبکه لوله کشی آب شرب، نصب مخازن ذخیره سازی ثانویه جهت انتقال پساب تصفیه شده به شبکه آبرسانی به فضای سبز، نصب پمپ های مناسب جهت پمپاژ آب به شبکه آبرسانی به فضای سبز، لوله کشی جهت انتقال پساب تصفیه شده به مکانهای مورد نیاز، نصب المی آبگیری تانکر سیار حمل آب به ارتفاع 5 متر جهت پر نمودن کامیون تانکر انتقال آب، توسعه شبکه آبیاری تحت فشار(قطره ای) جهت مدیریت مناسب حجم آب مصرفی و بهینه سازی مصرف و تامین تانکر حمل آب جهت انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز از جمله اقدامات در خصوص صرفه جویی در مصرف اب شرب بوده است.

دکتر منفرد اظهار کرد: ورود پساب تصفیه خانه به چاه های جذبی باعث آلودگی برگشت ناپذیر منابع حیاتی و استراتژیک آبهای زیرزمینی به شکل غیرقابل جبران می گردد که با تغییر رویکرد درفضای سبز شهرک دانش وسلامت و اتخاذ روشهای  مختلف مصرف پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز، علاوه برعدم آلودگی سفره های آب زیرزمینی؛  صرفه جویی قابل توجهی به میزان 000 400 283 1 ریال از طریق کاهش مصرف 000 390 21 لیتر آب شیرین در آبیاری فضای سبز ایجاد کرده است.

مدیر اداره پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز کرد: با تمهیدات در نظر گرفته شده برای سال آینده  ،افزایش ظرفیت بهره برداری قابل توجه 40 میلیون  لیتر پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز و صرفه جویی مبلغ دو میلیارد و 400 میلیون ریال در تامین آب شیرین را شاهد خواهیم بود.

وی اظهار امیدواری کرد: سایر واحدهای تابعه دانشگاه ،خصوصاً مراکز درمانی و بیمارستانها (به دلیل حجم قابل توجه فاضلاب روزانه) ، توجه ویژه ای به این مهم داشته و به جای استحصال آب از چاه های آب شیرین و تشدید بحران مرگ سفره های آب زیرزمینی (منبع استراتژیک و غیر قابل جایگزینی) و همچنین آلودگی منابع آب شیرین از طریق تخلیه پساب تصفیه شده در چاه های جذبی، با تغییر زیرساختهای فعلی، زمینه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز را فراهم سازند.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.