نشست هم اندیشی اساتید با موضوع « معرفت شناسی دین»

  • PDF

نشست هم اندیشی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوع معرفت شناسی دین برگزار شد.

به گزارش وب دا، در این نشست که در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزارشد، حجت الاسلام فیض آبادی عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی به تبیین « معرفت شناسی دین »  از دو منظر « نگاه درونی» و «نگاه بیرونی» پرداخت و گفت: «نگاه درونی به دین » به مفهوم تشریح آموزه های دین در قالب علوم فلسفه، کلام ، تاریخ، هنر و ادبیات دینی است و « نگاه بیرونی به دین » ناظر بر بررسی ادیان از حیث باورها، عقاید و رفتارهای موجود در آنهاست که در حوزه های دین پژوهی، پدیدار شناسی دین مورد تحلیل قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هر دین، دارای شاخص ها و نمادهایی است که آن را از دیگر ادیان متمایز می کند افزود: ویژگی های دهگانه ای برای همه ادیان تعریف شده که نقص یا کمال هر دین بر اساس میزان برخورداری از این ویژگی ها، مشخص می شود که از جمله آن اعتقاد به عالم غیب، ایمان به جاودانگی انسان، باور جنبه های اخلاقی دین و کتب مقدس، اعتقاد به بعد معرفتی و اندیشه ورزی دین و... است.

عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی، همچنین به طبقه بندی های انجام شده در بحث ادیان اشاره کرد و گفت: در یک تقسیم بندی کلی ادیان به دو دسته ابتدایی و پیشرفته تقسیم میشوند که البته این تقسیم بندی به آن معنا نیست که همه انسان هایی که در نخستین دوره های تاریخ حیات بشری زندگی می کرده اند، از نظر فکری و روحی وضعیتی ابتدایی داشته، و یا همه انسان های دوره های بعد، از وضعی مترقی در زمینه فکر و روان برخورداربوده اند . بلکه مقیاس، همانا سادگی، رشد و تعالی فکری و روحی است.

گفتنی است؛ مباحث تکمیلی این جلسه، در نشست 20 اردیبهشت اعضای هیئت علمی دانشگاه با حضور حجت الاسلام فیض آبادی ارائه خواهد شد.آخرین اخبار