برگزاری همایش توجیهی و معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  • PDF

با ورود به ماه مهر، گاهِ آموختن علم و فراگیریِ دانش، دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای مقاطع تحصیلات تکمیلی، در نخستین روزهای شروع سال تحصیلی 93-92 اقدام به برگزاری همایش توجیهی و معارفه دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی کردند.

در این همایش ازمسئولین دانشگاه، دانشکده ها و پیشکسوتان عرصه پزشکی، جهت سخنرانی دعوت به عمل آمد.

از جمله  موضوعات مطرح شده در جلسات، آشنایی کلی با امکانات، ظرفیت ها و  گروه های دانشکده، قوانین و مقررات آموزشی، انتقال تجربیات و دیدگاه های پیشکسوتان و مسئولین و سخن  بزرگان جهت افزایش انگیزه های آموزشی و برنامه ریزی هدف مند در جهت بهره مندی بیشتر از دوره تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی بود.