برگزاري کارگاه آموزشي مهارت‌هاي ارتباطي ويژه اعضاي هيأت علمي در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد

  • PDF

ارتباط فرآيندي است که انسان‌ها از طريق آن اطلاعات، تجربيات، عقايد واحساساتشان را به يکديگر منتقل مي‌کنند و به يک معناي مشترک دست مي‌يابند.

به گزارش وب دا ، از آنجا که مهارت‌هاي ارتباطي يکي از عنصر مهم صلاحيت‌هاي حرفه‌اي اعضاي هيأت علمي به شمار مي‌رود، دفتر توسعه آموزش علوم پزشکي دانشکده پرستاري و مامايي با هدف تقويت مهارت‌هاي ارتباطي اساتيد در زمينه ارتباط آموزشي استاد ودانشجو ، کارگاه آموزشي برگزار کرد.

کارگاه با شيوه خاصي از معارفه شرکت‌کنندگان آغاز و باسخنراني و بحث در مورد مفاهيم پايه در ارتباطات، مهارت‌هاي ارتباطي پيشرفته، انعکاس تجربيات شخصي اعضاي هيأت علمي دراين خصوص و انجام کار گروهي ادامه يافت. بخش عمده مباحث مطرح شده در اين کارگاه آموزشي به مهارت‌هاي ارتباط‌کلامي و غيرکلامي اختصاص داشت.

دکتر ياوري عضو هيأت علمي و مدرس کارگاه اظهار داشت: مهارت‌هاي ارتباطي ابزاري قدرتمند براي تأثيرگذاري بر ديگران است.

وي با بيان اينکه در يک فرآيند ارتباطي و درک طرفين از يکديگر هفت درصد وابسته به کلمات 38 درصد وابسته به مهارت‌هاي فرازباني و55 درصد تحت تأثير نشانه‌هاي غيرکلامي مي‌باشد بر اهميت به‌کارگيري تکنيک‌هاي ارتباطي توسط اساتيد به منظور برقراري رابطه مؤثر وخلاق با دانشجويان تأکيد کرد.

وی افزود: بيان چهره، ايجاد فضاي صميمانه، استفاده از حس شوخ طبعي و گوش کردن فعال از جمله مهارت‌ هاي ارتباطي  هستند که مي‌توانند درتأثير پذيري دانشجويان و تقويت نقش اساتيد تأثير بسزايي داشته باشد.

عضو هيأت علمي وکارشناس دفتر توسعه آموزش علوم پزشکي دانشکده پرستاري ومامايي با بيان اينکه طبق نيازسنجي‌هاي انجام شده در چند سال اخير برگزاري چنين دوره‌هايي از اولويت‌هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر اين کارگاه به صورت دوره‌اي در قالب برنامه‌هاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي برگزار مي‌ شود وعلاقه مندان مي‌توانند با شرکت در اين کارگاه‌ها به تقويت مهارت‌هاي ارتباطي خود بپردازند.

در پايان جلسه شرکت کنندگان بر اساس چک ليست ارائه شده به خودارزيابي مهارت‌هاي ارتباطي در برقراري رابطه بادانشجويان پرداختند.