اعلام نتایج انتخابات شورای فرهنگی خوابگاه برادران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

به گزارش وب دا، شورای فرهنگی خوبگاه باهدف ایجاد بستر مناسب جهت شناسایی ، رشد ، و شکوفایی استعدادها وتوانایی دانشجویان در زمینه های دینی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری و ارتقاء میزان مشارکت و همکاری دانشجویان درسیاستگزاری ، برنامه ریزی  و اجرای این  فعالیتهای ارزشمند تشکیل می شود.

 

طبق اعلام نتایج انتخابات شورای فرهنگی خوابگاه از سوی مدیریت فرهنگی دانشگاه ازبین 192 رای پذیرفته شده، افراد منتخب به ترتیب کسب بیشترین آرا به شرح ذیل میباشد:

محمدرضا عقیلی پور (دانشجوی رشته پرستاری) – 84 رای  عضو اصلی

محسن صابری (دانشجوی رشته پزشکی) – 72 رای  عضو اصلی

احمد مهری (دانشجوی رشته بهداشت عمومی) –68رای  عضو اصلی

علی عرب (دانشجوی رشته پزشکی) – 63 رای  عضو اصلی

حسین افرا (دانشجوی رشته پزشکی) – 60 رای  عضو اصلی

سید جواد مهدی پور (دانشجوی رشته پزشکی) – 59 رای  عضو اصلی

مجتبی محمدیان (دانشجوی رشته پزشکی) – 53 رای  عضو اصلی

حامد کریمی (دانشجوی رشته دندانپزشکی) – 51 رای  عضو اصلی

عیسی دولتیان (دانشجوی رشته دندانپزشکی) – 47 رای  عضو اصلی

سجاد محمدزاده (دانشجوی رشته پرستاری) – 43 رای  عضو علی البدل

کاظم خموش (دانشجوی رشته فیزیو تراپی) – 37 رای  عضو علی البدل

ابوالفضل مقرونی (دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی) – 34 رای  عضو علی البدل

قابل ذکر است ، انتخابات شورای فرهنگی خوابگاه چهار شنبه 15 آبانماه سال جاری ساعت 18 الی 21 درسلف پردیس دانشگاه برگزار شد.