3 بخش جدید در بیمارستان کودکان اکبر راه اندازی می شود

  • PDF

معاون درمان خبر داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در برنامه نظام ارجاعمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بهره برداری از بخش مراقبت های ویژه کودکان در آینده نزدیک در بیمارستان کودکان اکبر خبر داد.

دکتر شاپور بدیعی در حاشیه بازدید از بیمارستان اکبر و نشست با رییس و مدیر این مرکزدر گفتگو با وب دا  اظهار کرد: بخش مراقبت های ویژه بیمارستان اکبر با 16 تخت و با پیشرفته ترین تجهیزات تا اوایل تیر ماه به بهره برداری خواهد رسید که با راه اندازی آن تعداد تخت های مراقب ویژه این مرکز به دو برابر افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده قرار است به منظور توسعه خدمات کمی و کیفی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، بخش های جراحی اعصاب، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی و دیالیز صفاقی نیز به زودی در این مرکز راه اندازی شود. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد:  تا کنون انجام اعمال جراحی اعصاب، گوش و حلق و بینی و ارتوپدی در بخش جراحی عمومی انجام می شد که با راه اندازی بخش های جدید امکان توسعه خدمات نیز فراهم می شود.

دکتر بدیعی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است نخستین دستگاه سی تی اسکن که به دانشگاه اختصاص یابد در بیمارستان اکبر نصب و راه اندازی شود تا از ارجاع کودکان به دیگر مراکز نیز جلوگیری شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همراه جمعی از مدیران این حوزه با حضور در بیمارستان اکبر ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز و طرح های در حال اجرا در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار