اتصال 44 مرکز ارائه خدمات درمانی خصوصی به نظام ارجاع

  • PDF

 برنامه نظام ارجاع در یک هزار و 363 مرکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجراستمدیر امور بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تاکنون 44 مرکز ارائه خدمات تخصصی بخش خصوصی در شهر مشهد و شهرستان های کاشمر و بردسکن به نظام ارجاع متصل شده اند و این تعداد در حال افزایش است.

دکتر طالبی در گفتگو با وب دا، بیان کرد: در راستای ورود بخش خصوصی به نظام ارجاع با رایزنی های انجام شده با سازمان نظام پزشکی مشهد، معاونت بهداشتی دانشگاه، معاونت درمان دانشگاه و انجمن های صنفی و بر پایه دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعدادی از پزشکان متخصص و فوق تخصص بخش خصوصی در مشهد و شهرستان ها به نظام ارجاع متصل شدند.

وی افزود: شهرستانهای کاشمر و بردسکن و تعدادی از درمانگاه های تخصصی در سطح شهر مشهد و با در نظر گرفتن بار و مسیر مراجعه بیماران انتخاب و به سامانه ارجاع وزارت بهداشت متصل شده است و در حال حاضر مشغول خدمت رسانی به بیماران می باشند.

دکتر طالبی عنوان کرد: عملکرد کلیه مراکز درمانی سطح1، 2 و 3 و بخش خصوصی به صورت روزانه توسط کارشناسان ارجاع معاونت بهداشتی و معاونت درمان مورد ارزیابی قرار می گیرند و روند اجرای طرح به صورت منظم به وزارت بهداشت گزارش می شود.

وی با اشاره به اینکه از جمله اولویت های دولت الکترونیک وزارت بهداشت اجرایی سازی استقرار پرونده الکترونیک سلامت و استقرار نظام ارجاع الکترونیک و پزشکی خانواده است، بیان کرد: این خدمات الکترونیک شامل راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت شهروندان در سطح 1 (بهداشت) می باشد.در جهت استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقداماتی از قبیل آماده سازی زیرساختهای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، راه اندازی نقشه ارجاع الکترونیک در سطح تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه مشهد و راه اندازی نظام ارجاع در بخش خصوصی است.

دکتر طالبی افزود: علاوه براین راه اندازی سرویس نوبت دهی در نظام ارجاع الکترونیک در تمامی واحد های تحت پوشش دانشگاه مشهد انجام شده است.

وی به روند استقرار نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: مرحله نخست آن ارجاع از سطح1 ( پزشک خانواده در مراکز بهداشت) به سطح 2 ( ویزیت متخصص) میباشد، دومین مرحله ارجاع از سطح 2 به متخصص دیگر سطح 2 می باشد و مرحله بعد از آن ارجاع از سطح 2 به سطح 3 (ویزیت فوق تخصصی ) است.

دکتر طالبی یادآور شد: یکی از اقدامات در جهت ارتقا خدمت رسانی به مردم راه اندازی نظام نسخه نویسی در مطب های خصوصی و راه اندازی نظام نسخه پیچی در داروخانه های خصوصی است که اخیرا در داروخانه ها و مطب های خصوصی داوطلب آغاز شده است.