هیپنوتیزم در رابطه با بیماری های سایکوسوماتیک و سایکولوژی یک علم اثبات شده است

  • PDF

 روانکاو و محقق آلمانی با اشاره به میزان کارامدی علم هیپنوتیزم در حوزه بیماری های سایکوسوماتیک و سایکولوژی گفت: شواهد و مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد علم هیپنوز طیف قابل توجهی از این بیماری ها را کنترل یا درمان می کند.

دکتر کریستینا فور در حاشیه نخستین کنگره آسیایی و ششمین کنگره بین المللی هیپنوتیزم در گفتگو با وب دا با اشاره به فعالیت های تحقیقی انجام شده در خصوص بیمارهای سایکوسوماتیک و سایکولوژی از جمله افسردگی ماژور در کشور آلمان گفت: نتیجه این تحقیقات نشان میدهد که هیپنوتیزم هم می تواند به اندازه( CBT ) یا درمان های شناختی رفتاری موثر و کاربردی باشد. در خصوص موضوعات دیگری همچون ترک سیگار نیز گاید لاین های مشابهی تهیه و در حال اجراست.

وی با اشاره به تلاش های انجام شده در راستای اثبات هر چه بیشتر دستاوردهای علم هیپنوز در آلمان گفت: هدف ما آن است که ثابت کنیم هیپنوز یک کار مفید و تاثیرگذار است و مستند نشان دهیم که این علم می تواند به اندازه درمان های دیگر موثر و کاربردی باشد.

وی در رابطه با فعالیتهای کشور ایران در عرصه هیپنوتیزم نیز گفت: علیرغم محدودیت هایی که برای این کشور وجود دارد پیشرفت خوبی در زمینه هینوتیرم حاصل شده و  اجرای زنده هیپنوتیزم توسط دکتر فتحی در این کنگره این توانمندی و سیر پیشرفت ایران در عرصه هیپنوز را تایید می کند.

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.