میزان آفلاتوکسین موجود در شیر و فرآورده های لبنی بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است

  • PDF

عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه ایران قوانین بسیار سخت گیرانه ای در زمینه ایمنی مواد غذایی دارد اظهار کرد: در حال حاضر میزان آفلاتوکسین موجود در شیر و فرآورده های لبنی بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی تعریف شده است.

دکتر محمد هاشمی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه سم آفلاتوکسین از نوعی کپک به نام "آسپرژیلوس" ایجاد می شود و از طریق خوراک دام آلوده وارد بدن دام شده و پس از متابولیزه در کبد از طریق شیر دفع می شود اظهار کرد: آلودگی به آفلاتوکسین در شیر و محصولات لبنی در تمام دنیا وجود دارد و نمی توان اعلام کرد مواد غذایی عاری از این سم هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی مواد غذایی حد مجاز و استانداردی برای میزان آفلاتوکسین تعریف شده است که اگر از حد تعریف شده کمتر باشد به بدن انسان آسیبی وارد نمی کند خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی ها و پژوهش های متعددی که درکشور انجام شده است در حال حاضر میزان آفلاتوکسین در محصولات لبنی و شیر بسیار کمتر از حد مجاز است.

متخصص بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه قوانین کشورمان در این زمینه بسیار سخت گیرانه است به گونه ای که استاندارد سم آفلاتوکسین موجود در شیر و محصولات لبنی یک پنجم استانداردهای تعریف شده در کشور آمریکاست خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان نمی توان ادعا کرد که این سم در شیر و محصولات لبنی وجود ندارد اما باید این اطمینان را داد که میزان موجود بسیار پایین تر از حد استاندارد است.

دکتر هاشمی با اشاره به تحقیقات دیگر در زمینه میزان ریسک سم آفلاتوکسین که در کشور انجام شده است اظهار کرد: میزان ریسک به این معناست که تا چه میزان این سم می تواند موجب آسیب رساندن به انسان شود که بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در سال 2019 در کشور و مطالعه متاآنالیز در این زمینه نشان داده شد که میزان آفلاتوکسین کمتر از حد مجاز است.

وی تاکید کرد: نتایج این مطالعه در یکی از معتبرترین نشریات حوزه علوم تغذیه جهان نیز به چاپ رسیده است که نشان می دهد میزان سم آفلاتوکسین موجود در شیر و محصولات لبنی درکشور ریسک بسیار پایینی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نحوه مدیریت در دامداری ها نقش موثری در ایجاد آفلاتوکسین در دام دارد اظهار کرد: این موضوع در دامداری های صنعتی که فرآیندها به صورت مکانیزه و علمی انجام می شود بسیار کمتر دیده می شود.

دکترهاشمی با تاکید بر اینکه وجود آفلاتوکسین در محصولات لبنی و شیر های تولیدی در کارخانه ها نیز به دلیل انجام آنالیزها و آزمایش های متعدد از حد مجاز پایین تر است خاطر نشان کرد: بهتر است مردم برای اطمینان از محصولات و شیر های استاندارد تولیدی در کارخانه ها استفاده نمایند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار