اهداء عضو موجب نجات دو بيمار در مشهد شد

  • PDF

 

اهداء اعضاء دو بيمار مرگ مغزي در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگي دو بيمار نيازمند به عضو شد .

 

به گزارش وب دا ، مسئول واحد فراهم آوري اعضاء بيمارستان منتصريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت:‌در سيصد و هفتاد و هفتمين و سيصد و هفتاد و هشتمين عمل اهداء عضو از بيماران مرگ مغزي محمد علي بشرون تن سه و نيم ساله و آقاي مصطفي فيضي 25 ساله ، لبخند زندگي را بر لبان دو بيمار نيازمند به عضو نشاند .

دکتر ابراهيم خالقي خاطر نشان کرد :‌بر اين اساس در سیصدو هفتادو هفتمین (377) عمل اهداء عضو  از اهداء کننده مرگ مغزي محمدعلی بشرون تن کودک 3.5 ساله مشهدی كه از بیمارستان ولیعصر (عج)  بیرجند به واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي  اهداء عضو  قرار گرفت .

وي گفت :‌ کلیه های زنده ياد محمدعلی بشرون تن به آقای 35 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسائی کلیه رنج می برد و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوري اعضاء بيمارستان منتصريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت :‌همچنين در سیصدو هفتادو هشتمین (378) عمل اهداء عضو  از اهداء کننده مرگ مغزي مصطفی فیضی 25 ساله ساکن  مشهد كه از بیمارستان شهید هاشمی نژاد به واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس انجام مراحل  تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي  اهداء عضو  قرار گرفت.

دکتر ابراهيم خالقي خاطر نشان کرد :‌کبد زنده ياد مصطفی فیضی جهت اهداء به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال گردید.