اعلام برنامه هاي هفته سلامت روان در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

باعنايت به اهميت سلامت در بعد روان و در راستاي جلب توجه مسئولان ،‌صاحب نظران و آحاد جامعه همه ساله هفته پاياني مهرماه( 30-24 )  با نام هفته سلامت روان ناميده شده است.

مدير سلامت رواني اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه گفت : با توجه به افزايش روزافزون شمار سالمندان نسبت به کل جمعيت جهان و شيوع بالاي اختلالات اعصاب و روان دراين گروه سني شعار « سلامت روان و سالمندان Mental Health & Older Adult » از طرف فدراسيون جهاني سلامت روان در سال 2013 انتخاب گرديده است .

دکتر عباس زوار روزشمار اين هفته را به شرح ذيل اعلام نمود .

روز شمار هفته سلامت روان سال 92

تاريخ

روز هفته

عنوان روز

24/7/92

چهارشنبه

شيوه زندگي در سالمندي

25/7/92

پنجشنبه

سالمند و خانواده

26/7/92

جمعه

نقش سالمند در جامعه

27/7/92

شنبه

مشكلات شايع سلامت روان در سالمندي

28/7/92

يكشنبه

توانمند سازي در سالمندي

29/7/92

دوشنبه

تعامل جسم و روان در سالمندي

30/7/92

سه شنبه

سلامت اجتماعي سالمندان