نکاتي کاربردي در موفقيت شيردهي

مرکز بهداشت خراسان‌رضوي، نکاتي کاربردي در موفقيت شيردهي را تشريح کرد.

به گزارش خبرنگار وبدا، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد  "شروع تغذيه نوزاد با شيرمادر از ساعت اول تولد و حمايت مادر را کليد تداوم شيردهي و سلامت کودک عنوان کرد و افزود:بر اساس آمار از حدود 136ميليون کودکي که در سال متولد مي‌شوند، فقط 6/32درصد تغذيه انحصاري با شيرمادر دارند و 43درصد در يکساعت اول پس از تولد با شيرمادر تغذيه مي‌شوند.

دکتر رضا سعيدي خاطر نشان کرد :  75درصد نوزادان تا يکسالگي و 56درصد تا دو سالگي از شير مادر بهره‌مند مي‌شوند و بطورکلي درصد تغذيه انحصاري با شيرمادر تا 6ماهگي در کشورهاي در حال توسعه از 32درصد در سال 1995 به 39درصد در سال 2010 رسيده که افزايش قابل‌توجهي نيست.

در همين حال مرکز بهداشت خراسان‌رضوي به نکاتي کاربردي براي موفقيت شيردهي نوزاد اشاره کرده که به اين شرح است:

_ براي شيردهي وضعيت مناسبي را انتخاب کرده تا هم مادر و هم کودک راحت باشند.

_ تغذيه با شيرمادر را در ساعت اول عمر شروع کند و تا پايان 6ماهگي فقط شيرخود را به او دهد و سپس همراه با غذا شيردهي را تا پايان 2سالگي ادامه دهد.

_ در صورت نداشتن شير در روزهاي اول تولد مرتب شيرخوار را به پستان بگذارند تا جريان شير برقرار شود.

_ در صورت احتقان پستان‌ها در روز 3 تا 5 پس از تولد با استحمام با آبگرم و استفاده از کيسه آب گرم احتقان را کاهش داده و به شيردهي ادامه دهد.

_ شيردهي را بر اساس ميل و گرسنگي فرزندشان انجام دهند و دفعات آن کمتر از 8بار در شبانه‌روز نباشد. ممکن است برخي روزها 10 تا 12 بار شير بخواهد و در زمان‌هاي جهش رشد کودک، هفته 3، 6 و 12 بعد از تولد نياز وي بيشتر شود.

_ براي شيردادن اجازه ندهيد کودک گريه کند و با مشاهده علايم اوليه گرسنگي که عبارت از حرکات چشم، دهان، زبان، دست و پا و بردن دست و هر چيز به دهان و مکيدن است، تغذيه را شروع کند.

_ وقتي تغذيه از يک پستان را به پايان رساند و آروغ او را گرفت، در صورت تمايل به تغذيه، از پستان ديگر براي شيردهي استفاده کنيد.

_ براي پيشگيري از زخم پستان بجز استحمام روزانه نياز به شست‌وشوي مکرر پستان نيست، مگر اين که آلوده شده باشد، ولي دست مادر نياز به تميزبودن در هر شيردهي دارد.

_ پستان را به زور از دهان شيرخوار خارج نکنيد، چراکه منجر به زخم نوک پستان مي‌شود(با وارد کردن انگشت کوچک دست مادر از گوشه دهان شيرخوار پستان را از دهان خارج کنيد.)

_ مادر به استراحت و تغذيه خودش توجه داشته باشد، بر اساس تشنگي بنوشند و گرسنگي‌اش را برطرف کنند و بدانند زياد خوردن و نوشيدن اثري در زياد شدن شير ندارد.

_ در دوران شيردهي رژيم لاغري نگيرند.

_ اگر مادر بيماري دارد که نياز به مصرف داروست، با داروي مناسب درمان شود و اگر به جراحي نياز دارد که مي‌تواند به بعد از شيرگرفتن شيرخوار منتقل کند، صبر کند.

_ با شروع غذاي کمکي و ادامه آن، دفعات تغذيه از پستان را کاهش ندهيد و در سال اول، اول شيرمادر و بعد غذا دهيد و در سال دوم، اول غذا و بعد شير دهيد.

_ تغذيه با شيرمادر تا پايان دو سالگي بايد تداوم داشته باشد و سپس بتدريج از شير گرفته شود(ابتدا شيردهي در صبح و عصر کم شود و کودک با غذاي کمکي تغذيه شود، سپس شيردهي در شب قطع شود.)

_ اگر سزارين شده، ضمن داشتن استراحت بيشتر و تسکين درد با درمان مناسب، در وضعيت‌هاي خوابيده به پهلو و اگر مي‌نشيند، در وضعيت زيربغلي شيردهيد تا درد نداشته باشيد.

_اگر نوزاد نارس ضعيف يا بيمار است، در وضعيت عرضي يا زيربغلي شيربدهد.

_ اگر شير بدليل جهش زياد شير به حلق او مي‌پرد با دوشيدن کمي از شيرابتدايي يا با گرفتن پستان به روش قيچي يا تکيه به عقب آن را کنترل کنيد.

_ براي پيشگيري از بارداري ضمن شيردهي مکرر از پستان در شب و روز و ندادن گول زنک و بطري، با استفاده
از روش مناسب پيشگيري از بارداري از هفته ششم پس از زايمان اقدام کنيد.

_ اگر فقط يک پستان داريد، همان يک پستان براي يک شيرخوار کافي است، دوقلوها و سه قلوها نيز با دو پستان سير مي‌شوند اما مهم وقت مادر و کمک به انجام امور منزل و فرزندان است.

_ شيردهي نبايد همراه با درد باشد، پس چنانچه نوک پستان مادر دردناک شد و بعد از شيردهي ادامه داشت يا تيرکشنده بود يا همراه تغيير رنگ نوک پستان يا زخم يا توده پستان يا تب و لرز بود براي تشخيص علت و درمان زود به پزشک مراجعه کنيد.