بيشتر بارداري‌ها ناخواسته و بي‌برنامه اتفاق مي‌افتد

دانشيار گروه آموزشی زنان و زايمان علوم‌پزشکي مشهد تصريح کرد: متأسفانه مادران با مشاوره باردار نمي‌شوند و اغلب بارداري‌ها ناخواسته و بي‌برنامه اتفاق مي‌افتد.

دکتر فريده اخلاقي در گفت‌و‌گو با خبرنگار وبدا، در اين باره افزود: زنان بطور معمول پس از بارداري براي انجام مراقبت‌هاي لازم به مراکز بهداشتي يا پزشکان مراجعه مي‌کنند و به همين دليل برخي از اين بارداري‌ها در شرايط خوب رخ نداده است.

بررسي کروموزومي پدر و مادر در سقط‌هاي تکراري

وي با تأکيد بر اين که «در سقط‌هاي تکراري، اگر علت، اختلال ژنتيکي اعلام شود، پدر و مادر بايد بررسي کروموزومي شوند»، درباره درمان سقط جنين به وبدا گفت: درمان بستگي به علت سقط جنين دارد اما بطور قطع در جريان بارداري بايد بيماري‌هاي زمينه‌اي همچون ديابت و مصرف داروهاي مختلف کنترل شده باشند و بطورکلي توکسين‌هاي محيطي شرايط را بايد دور کنيم.

مشاوره پيش از بارداري،کاهش چشمگير عوارض را در پي دارد

وي به عوارض بيماري‌هاي زمينه‌اي و تأثير آن بر سلامت بارداري و جنين و مادر اشاره کرد و افزود: اگر مشاوره نقش پررنگي در بين زنان پيدا کند و بارداري‌ها برنامه‌ريزي‌شده باشد، عوارض بارداري کاهش چشمگيري پيدا مي‌کند.

دکتر اخلاقي گفت: بر اين اساس بررسي شرايط بدني و ميزان سلامتي مادر پيش از بارداري بسيار حايزاهميت است و متأسفانه خيلي از مادران در جريان بارداري متوجه بيماري زمينه‌اي خود مي‌شوند که شرايط بارداري را سخت مي‌کند.