راهکارهای ارتباط موثر با نوجوان

  • PDF

عضو مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : گذراندن دوران نوجوانی آرام احتمال ایجاد مشکلات رفتاری و روانی را در بقیه عمر به شدت کاهش می دهد .


 

به گزارش وب دا ، دکتر علیرضا سجادی با اشاره به اینکه نوجوانی پلی بین کودکی و جوانی است و از نظر روانی در این دوره اساس بزرگ بودن موجب ایجاد میل به استقلال و پذیرفته شدن از جانب دیگران می شود اظهار داشت : این خصوصیات در کنار عدم پختگی نوجوان از نظر اجتماعی و همچنین تفاوت نسل ها موجب دوری نوجوان از والدین می شود و نوجوان ارضای این نیازها را در جاهای دیگر همچون دوستان ، گروههای بزهکار ، گروههای مذهبی و غیره جستجو می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در این دوران نقش پدر و مادر برای ایجاد اعتدال نیازهای نوجوان بسیار موثر است خاطر نشان کرد : والدین باید بدانند نیاز به استقلال و پذیرفته شدن یک پدیده طبیعی در این دوره است ، نوجوانان در عین سرکشی اعتماد به نفس بسیار شکننده ای دارند و در برابر فردی که به او و ارزشهای او احترام می گذارند بسیار مطیع هستند.

استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:والدین در صورت اختلاف نظر در یکی از مسائل به جای بحث کردن و تحقیر نوجوان  و به رخ کشیدن سایر افراد به او ، با فرزند خود به تبادل نظر بپردازند، فعالانه به حرف او و دلایلش گوش دهند و سپس اظهار نظر کنند .

وی توجه به ویژگی های رفتاری نوجوان را از مهمترین اصول عنوان کرد و تاکید کرد : والدین باید بدانند برای کنار آمدن با نوجوانان و داشتن رفتار مثبت با آنان هیچ نسخه از پیش تعیین شده ای وجود ندارد زیرا ویژگیهای رفتاری هر نوجوانی مختص به خود اوست و هرگز سعی نکنند در روش تربیتی خود همان روشی را بکار گیرند که در دوران نوجوانی نسبت به خود آنها اعمال می شده است .

عضو مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد : در مشکلات نقش پشتیبان را به جای سرزنش کننده بازی کنید و همواره به یاد داشته باشید تنها شما هستید که می توانید در تمام شرایط و بحران ها نزدیک ترین فرد به نوجوان تان باشید.