سردرد و سرگیجه نخستین علامت مسمومیت با گاز co

  • PDF

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سردرد و سرگیجه نخستین علامت مسمومیت با گاز co به شمار می رود .

 

 

به گزارش وب دا ،منواکسید کربن در شكل‌ خالص‌ خود قابل‌ تشخیص‌ نبوده‌ و بدون‌ بو و بی‌رنگ‌ و بدون‌ خاصیت‌ تحریك‌ كنندگی‌ است‌. وزن‌ حجمی‌ آن‌ 97/0 هوا است‌ و سریعاً در هوا پراكنده‌ می‌شود .

استنشاق دود ناشی از آتش سوزی ها ، بد کار کردن سیستم گرمایشی منازل و محیط کار از شایعترین علت مسمومیت  با CO به شمار می آید.در زمان انتشار گاز coمولکول منواکسید کربن بسرعت از غشاء مویرگی ریه عبور کرده و پس از‌ تركیب‌  CO  با ملكول هموگلوبین (Hb) و ایجاد کربوکسی هموگلوبین (COHb) سبب‌ كاهش‌ ظرفیت‌ انتقال‌ اكسیژن‌ می‌شود.

سردرد، سرگیجه،‌ تهوع‌، كوفتگی‌ بدن‌ و اختلال‌ تفكر ، كرامپ‌ شكمی‌، استفراغ‌، اسهال‌( اغلب‌ در اطفال‌ و نوجوانان‌ )از علائم مسمومیت با گازمنوکسید کربن به شمار می رود  و در مسمومیتهای‌ شدیدتر سنكوپ‌، تشنج‌، اختلال‌ هوشیاری‌، سفتی‌ منتشر عضلانی‌ و كما مشاهد می شود .

بر اساس اعلام مرکز سم شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد :انتقال بیمار به فضای باز و سپس به مرکز درمانی مهمترین اقدامی است که باید در زمان مواجه با فرد مسموم با گاز co انجام شود .