رعایت نکردن اصول صحیح تغذیه موثر در بروز گرفتگی عروق کرونر قلبی

  • PDF

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس رعایت نکردن اصول صحیح تغذیه را در بروز بیماریهای قلبی و عروقی به ویژه گرفتگی عروق کرونر موثر دانست .

ممنوع شدن تبلیغات مواد خوراکی مضر در رسانه های گروهی استان

  • PDF

مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ممنوع شدن تبلیغات مواد خوراکی مضر سلامتی در رسانه های گروهی خراسان رضوی خبر داد .

افزایش احتمال بروز سندرم زجر تنفسی در نوزادان متولد شده به روش سزارین

  • PDF

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تحقیقی دریافتند میزان ابتلاء نوزادان متولد شده به روش سزارین به عوارض تهدید کننده حیات بیش از نوزادان متولد شده از زایمان طبیعی است .

آغاز فعالیت بیمارستان صحرایی در یکی از مناطق محروم خراسان رضوی

  • PDF

همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی بیمارستان صحرایی در یکی از مناطق محروم استان خراسان رضوی برپا شد .

آخرین اخبار