ريسک ابتلا به سرطان حنجره در مردان 4 برابر بيشتر از زنان است

  • PDF

عضو مرکز تحقيقات درمان سرطانهاي تو پر دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه استعمال دخانيات يکي از اصلي ترين علل ابتلا به سرطان حنجره به شمار مي رود اظهار داشت :‌ريسک ابتلا به اين بيماري در مردان 4 برابر بيشتر از زنان است .

غذاهایی که باید مردان بیشتر مصرف کنند

  • PDF

مردان و زنان از نظر ساختمانی و فیزیولوژی متفاوتند و نیازهای تغذیه ای آنان نیز بر اساس جنس متفاوت است.

اهداء عضو در مشهد به 5 بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداء اعضاء يک جوان مرگ مغزي در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگي 5 بيمار نيازمند به عضو شد .

60درصد بیمارستان های کشور در برابر سوانح طبیعی مقاوم نیستند

  • PDF

معاون وزیرکشور و رییس سازمان مدیریت بحران با اشاره به وقوع31 حادثه در کشور از مجموع 41حادثه ای که در دنیا اتفاق می افتد، بر مقاوم سازی بیمارستان ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه 60درصد بیمارستان های کشور در سوانح طبیعی مقاوم نیستند و این درحالیست که هنگام بروز حوادث و ایجاد بحران، یکی از ضروریات مدیریت بحران داشتن بیمارستان های مقاوم است.