نقش مهم ریز مغذی ها در بهره هوشی و یادگیری

  • PDF

مدير گروه تغذيه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : زیر مغذی ها (ویتامین ها و مواد معدنی ) نقش مهمی در سوخت وساز ،سيستم ايمني ،بهره هوشي و يادگيري دارند.

 

یک بار مصرف قلیان برابر با استنشاق 20 تا 40 نخ سیگار است .

  • PDF

بر اساس اعلام پزشکان متخصص مصرف هر قلیان برابر با استنشاق 20 تا 40 نخ سیگار است .

 

یک متخصص عفونی : گزش کنه هیالوما انتقال دهنده بیماری تب کریمه

  • PDF

یک متخصص بیماریهای عفونی گفت : بیماری تب کریمه کنگو از طریق گزش کنه هیالوما به دام و یا انسان منتقل می شود .

 

 

ترس از درد زایمان علت اصلی گرایش به عملهای سزارین

  • PDF

رئیس مرکز تحقیقات سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترس از درد زایمان را علت اصلی گرایش مادران به انجام سزارین عنوان کرد .