عطسه، خارش،کهیر و تورم از نشانه های آلرژی غذایی

  • PDF

عضو مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تخم مرغ، شیرگاو، نخود، سویا، گندم، گردو، فندق، ماهی  را از شایعترین مواد غذایی آلرژی زا به شمار می رود .

 

بروز چین و چروک در پوست و کک و مک از عوارض تماس طولانی مدت با آفتاب

  • PDF

بروز چین و چروک در پوست و کک و مک از عوارض تماس طولانی مدت با نور خورشید به شمار می رود .

 

شکستگی ران و لگن شایعترین علت زمین گیر شدن سالمندان

  • PDF

 دو سوم حوادث دوران سالمندی در خانه اتقاق می افتد .زمین خوردن ساده بر روی کف زمین و یا پله ها موجب شکستگی ران و یا لگن   می شود که این امر شایعترین علت زمین گیر شدن سالمندان به شمار می رود .

 

تغییر در ساختار خواب مهمترین پدیده مشکل ساز در دوران سالمندی

  • PDF

عضو مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری  دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : یکی از مهمترین پدیده هایی که طی دوران سالمندی تغییر می کند خواب است به طوری که این تغییر در بسیاری از موارد دچار مشکل می شود .