رژیم غذایی مناسب عامل پیشگیری از یک سوم سرطانها

  • PDF

مدیر گروه تخصصی پیشگیری از بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:رژیم غذایی مناسب نقش مهم و موثری در پیشگیری از یک سوم سرطانها دارد .

 

مصدومیت13نفر در سانحه رانندگی محور باغچه مشهد

  • PDF

سانحه رانندگی در محور باغچه مشهد موجب مصدومیت 13 نفر از سرنشینان اتوبوس شد .

قابل پیشگیری بودن بسیاری از سرطانها

  • PDF

عضو مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : با انجام روشهای مراقبتی و رژیم غذایی مناسب می توان از بروز بسیاری از سرطانها پیشگیری کرد .

 

تفاوت نداشتن اثر بخشی داروهای تزریقی و خوراکی

  • PDF

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به عوارض ناشی از مصرف داروهای تزریقی هشدار داد.