26 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر پوشش ارتقاء کیفیت هتلینگ

  • PDF

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون یک هزار میلیارد ریال برای ارتقا هتلینگ و کیفیت خدمات رسانی در 26 بیمارستان زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی هزینه شده است.

به گزارش وب دا، دکتر شاپور بدیعی در حاشیه کارگروه کشوری بازنگری برنامه ارتقا هتلینگ بیمارستانی افزود: ارتقا هتلینگ بیمارستانی که یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت به شمار می رود از اردیبهشت 1393 تاکنون در بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجرا است.

وی ادامه داد: محورهای هفتگانه هتلینگ بیمارستانی شامل بهبود و ارتقا در فضای فیزیکی، تجهیزات بیمارستانی، نیروی انسانی، تغذیه، مالی، اداری و پشتیبانی با هدف رضایتمندی و ایمنی بیماران اجرا می شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین گفت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده 78 درصد مراجعان به بیمارستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فضای فیزیکی مراکز درمانی رضایت دارند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای هتلینگ در سطح کشور پیشگام است. بر این اساس بیمارستانهای امدادی و طالقانی مشهد در جشنواره کشوری هتلینگ رتبه برتر را کسب کرده اند.

دکتر بدیعی همچنین به نشست کارگروه کشوری بازنگری برنامه هتلینگ بیمارستانی در مشهد اشاره و بیان کرد: این نشست با حضور نمایندگان هتلینگ 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این حوزه از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونان درمانی دانشگاههای علوم پزشکی آبادان، قزوین، کردستان، گیلان، تهران، شهید بهشتی، سبزوار، تبریز و مشهد حضور داشتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اندیشی برای اجرای بهتر و نگهداشت برنامه های هتلینگ بیمارستانی و تدوین برنامه جامع و کامل هتلینگ مطابق با استانداردها برای کل بیمارستانهای کشور از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در راستای ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی(TOT)، از مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) و قائم(عج) بازدید کردند .

به گزارش وب دا، مدیر سرمایه انسانی دانشگاه ، در خصوص هدف از این بازدید گفت: پس از برگزاری مجموعه دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران بیمارستانی(TOT) در هفت محور مدیریت مالی - مدیریت زنجیره تامین - مدیریت منابع انسانی - مدیریت کیفیت - مدیریت بحران - مدیریت اطلاعات و حاکمیت و تفکر راهبردی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارائه گزارشات نمایندگان  وزارت متبوع و سازمان بهداشت جهانی مبنی بر برگزاری با کیفیت و مطلوب دوره های مذکور، گروهی از نمایندگان سازمان بهداشت جهانی جهت ارزیابی اثربخشی نتایج دوره ها، از مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) و قائم(عج) بازدید به عمل آوردند و با تیم های مدیریتی بیمارستان های مذکور گفتگو و مصاحبه  داشتند.

عبداله ریحانی یساولی در خاتمه با توجه به احراز رتبه نخست برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی مدیران در بین سایر قطب های کشوری و برگزاری مطلوب دوره ها، اظهار داشت: برنامه ها و پروژه های برگزار شده ی آموزش تاکنون موفق بوده و پروژه های پربارتری را در حوزه آموزش و توسعه کارکنان و مدیران در دست برنامه ریزی می باشد که نتیجه  آنرا در آینده نزدیک در دانشگاه شاهد خواهیم بود.

 

برای دیدن عکسهای بیشتر اینجا مراجعه نمایید.

 

ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، کیفیت خدمات هتلینگ در مراکز درمانی زیر پوشش این دانشگاه ارتقاء یافت.

به گزارش وب دا، دکتر شاپور بدیعی در همایش معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به اینکه 40 درصد از مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قدمتی بیش از 30 سال دارند خاطر نشان کرد: برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ  مراکز درمانی بر اساس اسناد بالادستی به اجرا در آمد.

وی تصریح کرد: سیستم بازسازی مراکز درمانی در بخش های عمرانی، ساختمانی و تاسیساتی به اجرا در آمد و 24 بیمارستان زیر پوشش این طرح قرار گرفتند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان اینکه روند اجرای برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ به طور مستمر مورد نظارت قرار می گیرد افزود: اجرای برنامه های نظارتی به طور حتم افزایش کیفیت را به همراه خواهد داشت.

گفتنی است: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت، برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در فضایی بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع و با هزینه ای بیش از ۷۹۰ میلیارد ریال به منظور افزایش کیفی خدمات به بیماران بستری در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه به اجرا در آمده است.

همچنین در سال جاری نیز تمامی بیمارستان های دانشگاه بر اساس اولویت زیر پوشش طرح هایی همچون خرید تجهیزات و ملزومات تاسیسات، عملیات بازسازی و توسعه بخش ها و بهسازی و توسعه فضای جانبی قرار می گیرد.


24 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر پوشش طرح هتلینگ

  • PDF

در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت و بسته ارتقاء هتلینگ مراکز درمانی، 24 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد زیر پوشش این طرح قرار گرفتند.

به گزارش وب دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: این طرح ها در فضایی بالغ بر 330 هزار متر مربع و با هزینه ای بیش از 790 میلیارد ریال به منظور افزایش کیفی خدمات به بیماران بستری در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه به اجرا در آمده است.

دکتر بحرینی خاطر نشان کرد: اجرای طرح های بازسازی در قالب ارتقاء هتلینگ مراکز درمانی در فضایی بیش از 165 هزار متر مربع از دیگر طرح هایی است که دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای ارتقاء هتلینگ مراکز درمانی، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی قائم(عج) از اعتبارات ویژه برخوردار شد اظهار داشت: بر اساس این طرح تا کنون عملیات بازسازی و توسعه 9 بخش از 27 بخش بیمارستان قائم(عج) به اجرا در آمده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اجرای آخرین مرحله هتلینگ (فاز ششم) در سال 96 اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح تمامی بیمارستان های دانشگاه بر اساس اولویت زیر پوشش طرح هایی همچون خرید تجهیزات و ملزومات تاسیسات، عملیات بازسازی و توسعه بخش ها و بهسازی و توسعه فضای جانبی قرار می گیرند.

 

 

آخرین اخبار