اجراي ارتقاء هتلينگ مراکز درماني در 24 بيمارستان زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

بسته هتلینگ یکی از بسته های طرح تحول نظام سلامت است که به منظور افزايش رضايت مندي بيماران و مراجعين در مراکز درماني زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حال اجراست.

به گزارش وب دا، ارتقاء هتلينگ مراکز درماني همسو با برنامه هاي ابلاغي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در قالب برنامه تحول نظام سلامت و با هدف باز سازی و بهسازی فضاهای فیزیکی، خدمات و امکانات رفاهی بیماران ، همراهان و پرسنل، روشنایی بیمارستان ها، تاسیساتی وعمرانی  بيش از يک سال است که در مراکز درماني زير پوشش در حال اجراست و تا کنون اقدامات مهمي در اين زمينه صورت گرفته است.

مسئول برنامه ارتقاء هتلینگ  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اين زمينه اظهار  داشت:  با اجراي اين بسته، 24 بیمارستان زير پوشش دانشگاه از مزایا و بودجه این طرح برخوردار شدند که این بسته در برخی بیمارستان ها پیشرفت فیزیکی چشمگیری داشته است.

دکتر داودی اعتبار کل طرح بسته هتلینگ را در بیمارستان های زير پوشش دانشگاه  35 میلیارد و 12 میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام کرد و افزود: از این بوجه دومیلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان جهت تامین نیروی پرستار، سه میلیارد و ششصد میلیون تومان جهت تجهیز اتاق های استراحت پرستاران، دو میلیارد و چهارصدو نود میلیون تومان جهت خرید کنسول بیماران و حدود بیست و شش میلیارد تومان بابت طرح های عمرانی هزینه شده است.

مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه خاطر نشان کرد : در جشنواره ارتقاء برنامه هتلینگ 570 بیمارستان سطح کشور که باحضورمقام عالی وزارت در سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار گردید از 35 بیمارستان برتر تقدیر به عمل آمد که مقام نخست آن مربوط به بیمارستان امدادی شهید کامیاب بود و بیمارستان طالقانی هم جزء بیمارستان برتر انتخاب شد.

گفتنی است دربخش  غرفه آرایی و روابط عمومی برتر، روابط عمومی و غرفه معاونت درمان جزء چهار غرفه برتر مفتخر به دریافت تندیس شد.