آغاز ساخت بلوک زايماني در بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع)کاشمر

  • PDF

با هدف ارتقاء دسترسی مادران باردار به خدمات درمانی عملیات ساخت بلوک زایمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر آغاز شد.

به گزارش وب دا، با اجرای برنامه تحول نظام سلامت ساختار فیزیکی زایشگاه های کشور در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت، به گونه ای که در فضای فیزیکی مناسب و استاندارد، شرایط ایده آل برای مادر، نوزاد و کادر درمانی فراهم آید.

دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان و  رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر گفت: با هدف ارتقاء دسترسی مادران باردار به خدمات درمانی عملیات ساخت بلوک زایمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر آغاز شد.

دکتر یزدانی خاطر نشان کرد:این بلوک زایمانی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمردر زیربنای1860 مترمربع و با اعتبار 37میلیارد و200میلیون  ریال  احداث می شود.

وی افزود:ترویج زایمان طبیعی، یکی از هفت بسته خدمتی مرحله اول طرح تحول نظام سلامت بود که در آن بر بازسازی بلوک های زایمان با ایجاد فضاهای اختصاصی برای خوشایند سازی محیط زایمان طبیعی تاکید شده بود .

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در راستای ارتقاء کیفیت خدمات مامائی با راه اندازی این بلوک ها تصریح کرد: درساخت فضاهای جدید از طراحی اتاقهای تک تخته استفاده شده که مادرباردار میتواند در تمام مراحل درد، زایمان وپس از زایمان درحضور یک همراه از افراد خانواده اش این زمان را طی کند.