نظارت محسوس و نامحسوس شبانه روزي از روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

بسته نظارت در برنامه تحول نظام سلامت به منظور نظارت برحسن  اجرای برنامه های شش گانه  در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حال اجراست.

به گزارش وب دا، مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: بسته هاي خدمتي برنامه تحول نظام سلامت شامل  کاهش میزان پرداختی بیماران بستری ، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت ، حضور پزشکان متخصص مقیم ، ارتقای کیفیت هتلینگ ، طرح حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و ترويج زايمان ايمن در بيمارستانها و مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حال اجراست و در سطوح مختلف بر حسن اجراي اين بسته ها نظارت مي شود.

دکتر محمد اسماعيل خيامي تشکیل سطوح مختلف  نظارتی  برحسن  اجرای برنامه های شش گانه در بیمارستانهای تحت پوشش  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  را شامل ستاد مرکزی ، قطب کشور، دانشگاه ، شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان  عنوان کرد و افزود : وظایفی برای هریک از سطوح مشخص شده است  که در سطح دانشگاه شامل  تشکیل کمیته ویژه نظارت در دانشگاه ، آموزش و اطلاع رسانی به کلیه روسا و مدیران بیمارستانها ، برنامه ریزی جهت نهایی نمودن لیست فارماکوپه مراکز درمانی ، اطلاع رسانی به مردم در مورد برنامه های تحول نظام سلامت ، رسیدگی به شکایات و اقدام حداکثر تا 48 ساعت ، تخصیص مناسب و بموقع اعتبارات بیمارستانها و نظارت بر هزینه کرد آنها، جلسات هفتگی ریاست و معاونین دانشگاه  و تدوین برنامه نظارتی و ارسال گزارشات به وزارت متبوع می باشد.

وی  با اشاره به تشکيل کميته نظارت بر طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه اظهار داشت: اين کميته بصورت مستمر  با حضور اعضاي نمايندگان معاونتهاي آموزش، توسعه ، غذا و دارو و مديريتهاي نظارت بردرمان  ، حراست ، بازرسي ، امورحقوقي ، پرستاري و تجهيزات پزشکي  فعاليت دارند.

دکتر خيامي با بيان اينکه تاکنون در اين راستا 46 جلسه کمیته نظارت برگزار شده است خاطر نشان کرد: در اين نشستها با توجه به مشکلات گزارش شده در بازدیدها از مدیران و روسای بیمارستانهای دولتی و خصوصی مربوطه  جهت بررسی و رفع  موارد در کمیته دعوت به عمل می آید.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه در خصوص ابزار های نظارتی اظهار داشت : پرونده بیمار ، مصاحبه با بیماران و همراهیان بیمار ، مراجعه حضوری در واحد درمانی ، ارتباط با بیماران از طریق سامانه های ارتباطی ، بررسی چک لیستها و گزارش عملکرد پزشکان از جمله مواردی است که توسط  کارشناسان مدیریت نظارت بر درمان مورد بررسی قرار میگیرد.

دکتر خیامی از بازدیدهای شبانه روزی بصورت محسوس و نامحسوس توسط  کارشناسان مدیریت نظارت بر درمان خبر داد و افزود:  این بازدید ها در ساعت های مختلف به خصوص در بامداد به منظور بررسی دقیق مقیم بودن پزشکان ، بررسی ارجاع به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و ملزومات مصرفی بیمار و ارتقاء ويزیت بیماران صورت میگیرد و تاکنون بیش از 460 بازدید از بیمارستان صورت گرفته است.

دکتر خیامی در خصوص  فرایند رسیدگی به شکایات ثبت شده در سامانه  1690 خاطر نشان کرد: این سامانه مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه ای بیماران می باشد که پس از ثبت شکایت از طریق وزارت بهداشت به دانشگاه مربوطه ارجاع و مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه  مربوطه موظف است در اسرع وقت  موارد را پیگیری نماید.