در راستاي گسترش خدمات به بيماران، افزايش تختهاي ويژه بيمارستان طالقاني مشهد

  • PDF

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني طالقاني از مراکز زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد از افزايش تعداد تخت هاي ويژه اين مرکز در راستاي گسترش خدمات خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر مسعود خاني با اشاره به اينکه کمبود تختهاي ICU در اين مراکز پاسخگوي نياز مراجعين نبود اظهار داشت: در اين راستا با حمايت رييس ، معاونين و خيران سلامت،17 تخت ويژه با تمامي تجهيزات مورد نياز به اين مرکز اختصاص يافت.

وي خیرین سلامت را حامی دولت و مردم دانست و با تقدیر از تلاش این قشر، گفت: ساختمان بخش آی سی یوی جدید بیمارستان طالقانی در بخشی از ساختمان قدیمی این بیمارستان در فضايي بيش از 800 متر مربع به همت یکی از خیرین سلامت در اختیار پیمانکار قرار گرفت و تجهیز بیمارستانی و خرید تخت‌های آی سی یو نیز  با حمايت یکی دیگر از خیرین سلامت انجام شد.

مدير مرکز آموزشي پژوهشي درماني طالقاني مشهد تصریح کرد: با افزوده شدن  این 17 تخت آی سی یو به بیمارستان طالقانی مشهد این بیمارستان مجهز به 23 تخت آی سی یو و دو بخش مجزای مراقبتهاي ويژه شده است.

دکتر مسعود خاني از افتتاح رسمی این بخش در آينده نزديک خبر داد و افزود: در حال حاضر افتتاح رسمی ازاین بخش نداشته‌ایم و به صورت غیر رسمی این بخش آماده بکار شده است و در حال حاضر پنج بیمار در این بخش بستری می‌باشند.

وی در خصوص تامين نيروي انساني اين بخش نيز  گفت: 35 نفر پرسنل این بخش از محل اعتبارات طرح تحول سلامت به کار گيري شده اند که در حال حاضر 15 پرستار، 10 کمک بهیار و 10 نیروی خدماتی در این بخش مشغول به فعالیت هستند.