اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مناطق حاشيه شهر مشهد الگويي براي کشور

  • PDF

اجراي موفق برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت مناطق حاشيه شهر مشهد به عنوان الگويي براي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور در آمده است و کارشناسان دانشگاههاي مختلف براي کسب تجربيات به صورت مستمر از مراکز مشمول اين طرح بازديد مي کنند.

به گزارش وب دا، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان نخستين دانشگاه توانست برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت را در مناطق حاشيه و ناپايدار شهر مشهد در ارديبهشت سال گذشته به اجرا برساند و به همين منظور تيم هاي مديريتي و کارشناسي از دانشگاههاي علوم پزشکي کشور از مشهد بازديد مي کنند.

به همين منظور تيم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد از برنامه های تحول سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید نمود.

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اين زمينه اظهار داشت: معاونت بهداشتی دانشگاه از سال گذشته با فعال سازي مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت و با استقرار کارشناسان مراقب سلامت اقدام به ارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش نمود.

دکتر حسن درخشان خاطر نشان کرد: با توجه به بار بيماريهاي غيرواگير ناشي از تغيير سبک زندگي و کم تحرکي، غربالگري و مراقبت از بيماريهاي ديابت و پرفشاري خون، اختلالات روان، اصلاح شيوه زندگي، بهبود تغذيه جامعه و خود مراقبتي از اولويتهای برنامه جهت جمعيت تحت پوشش و در دستور کار مراقبين سلامت، روانشناسان باليني و  کارشناسان تغذيه مستقر در اين واحدها قرار گرفته است.

وي افزود: در همين راستا تيمي متشکل از معاون بهداشتی ،معاون فنی و تعدادی از مدیران ستادی و مدیران شبکه های بهداشتی و روسای مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد از مراکز بهداشت شماره 2 و 5 مشهد و تعدادی از مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت تحت پوشش این مراکز بازديد نمودند، و ضمن تبادل تجربيات از  نزديک با اقدامات این دانشگاه و نرم‌افزار پرونده الکترونيکي که با توان نيروهاي بومي طراحي گرديده و در تعدادي از مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت، به صورت پايلوت اجرا مي گردد آشنا شدند.

شايان ذکر است در مراسم آغازين اين بازديد گزارشي از اقدامات انجام شده در همين راستا توسط مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت بازديد کنندگان ارائه شد.