رشد 40 درصدي جذب پزشکان متخصص در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با پیگیریهای انجام شده تعداد پزشکان متخصص جذب شده برای مناطق زیر پوشش این دانشگاه در سال جاری به  90 نفر افزایش یافت.

به گزارش وب دا، دکتر مرتضی طالبی از رشد 40 درصدی جذب پزشکان متخصص در شهرستانهای زیر پوشش این دانشگاه در سطح استان خراسان رضوی خبر داد و افزود: پزشکان جذب شده شامل 14 پزشک متخصص داخلی، 10 متخصص اطفال، 9 جراح زنان و زایمان، شش جراح عمومی و بقیه در سایر رشته های پزشکی نظیر مغز و اعصاب، چشم، عفونی و ارتوپدی هستند.
وی خاطر نشان کرد: این پزشکان متخصص در مراکز درمانی 13 شهرستان استان خراسان رضوی مشغول به کار می شوند.
وی بیان کرد: برنامه توزیع پزشکان متخصص مشمول نیروهای متخصص تعهدات قانونی در مناطق مختلف کشور هر ساله و در نیمه دوم سال از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با توزیع این پزشکان در شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای خراسان رضوی بخش زیادی از کمبودهای شدید پزشکان متخصص به ویژه در برخی از رشته ها مانند زنان و زایمان، چشم پزشکی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب و ارتوپدی مرتفع و از اعزام بیماران به مشهد کاسته خواهد شد.
وی تخصیص متخصص چشم پزشکی به شهرستانهای خواف و تایباد، تخصیص متخصص ارتوپدی برای شهرستان سرخس و همچنین حضور جراح  مغز و اعصاب در قوچان را از اقدامات ویژه در این راستا عنوان کرد.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: امسال این دانشگاه پس از فارس رتبه دوم را در جذب پزشکان متخصص داشت، در حالی که  سال گذشته رتبه خراسان رضوی در این زمینه 18 بوده است.
وی ادامه داد: پارسال دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 194 متخصص 51 نفر نیروی طرحی را جذب کرده است در حالی که امسال با 205 دانش آموخته توانسته است 90 پزشک متخصص را جذب کند.
دکتر طالبی با اشاره به ارتقای شاخص تعداد پزشک متخصص در خراسان رضوی گفت: امسال تعداد پزشک متخصص در شهرستانهای استان 24.4 به ازای صد هزار نفر جمعیت است، در حالیکه این شاخص پارسال 17 به ازای صد هزار نفر جمعیت بود.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: هم اکنون تعداد پزشکان متخصص در شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه غیر از مشهد با احتساب نیروهای متخصص تعهدات قانونی 323 نفر می باشد در حالی که این میزان پارسال 233 نفر بوده است.
وی ارائه شاخصهای علمی و مستند بر اساس تعداد عملهای جراحی، تعداد زایمانها و همچنین شاخصهای میزان ارجاع و اعزام بیماران از شبکه های بهداشت و درمان خراسان رضوی و استانهای همجوار به مشهد را از جمله اقدامات و پیگیریهاي پیرامون افزایش جذب پزشکان متخصص در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد.