بررسي روند ارائه خدمات و اجراي برنامه تحول نظام سلامت در کاشمر

  • PDF

در راستای نظارت بر اجرای بهینه برنامه تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت، دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شهرستان کاشمر از روند اجرای برنامه های اجرایی در این شهرستان  بازدید نمود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با حضور در جمع مسئولان و کارشناسان واحدهای مرکز بهداشت کاشمر به اجرای ارائه خدمات فعال به خانوارهاي تحت پوشش با تاکيد بر غربالگري بيماري پرفشاري خون و ديابت که از شايع‌ترين بيماري‌هاي پرهزينه مي‌باشد، اشاره کرد.

در ادامه  رئیس مرکز بهداشت استان از مرکز بهداشتی و درمانی روستای کسرینه و خانه بهداشت این روستا ونحوه ارائه  خدمات به روستائیان بازدید نمود.