توزيع 94 پزشک متخصص در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: جذب پزشکان متخصص در شهرستانهای زیر پوشش این دانشگاه در سطح خراسان رضوی امسال از رشد 40 درصدی نسبت به پارسال برخوردار بوده است.

به گزارش وب دا، دکتر مرتضی طالبی در آیین  فعالیت پزشکان متخصص جدیدالورود در  مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد،از آغاز فعالیت 94 پزشک متخصص در مراکز درمانی شهرستانهای زیر پوشش این دانشگاه در سطح استان خراسان رضوی خبر داد.

وی گفت: برنامه توزیع پزشکان متخصص مشمول نیروهای متخصص تعهدات قانونی در مناطق مختلف کشور هر ساله و در نیمه دوم سال از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد.

مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: پزشکان متخصص توزیع شده در 14 رشته پزشکی نظیر اطفال، بیهوشی، جراح زنان و زایمان، جراح عمومی، مغز و اعصاب، روانشناسی، چشم، عفونی و ارتوپدی مشغول به کار خواهند شد.

وی افزود: امسال با پیگیریها تعداد پزشکان جذب شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد رشد قابل توجهی یافته بطوری که این دانشگاه رتبه دوم کشور را در جذب پزشکان به خود اختصاص داده است.

دکتر طالبی ادامه داد: پارسال رتبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جذب پزشک متخصص 18 بوده است.

وی گفت: این پزشکان متخصص در مراکز درمانی 13 شهرستان استان خراسان رضوی به جز مشهد مشغول کار می شوند.

مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: با توزیع این پزشکان در شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای خراسان رضوی بخشی زیادی از کمبودهای شدید پزشکان متخصص به ویژه در برخی از رشته ها مانند زنان و زایمان، چشم پزشکی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب و ارتوپدی مرتفع و از اعزام بیماران به مشهد کاسته خواهد شد.